Negatief zwemadvies voor Veendiepplassen vanwege blauwalg

Groningen, 8 juli 2015

Negatief zwemadvies voor Veendiepplassen vanwege blauwalg

Voor de Veendiepplassen in Bellingwolde geldt vanaf nu een negatief zwemadvies vanwege blauwalg. Eerder had de provincie voor deze zwemplas al een waarschuwing voor blauwalg uitgevaardigd. Doordat de concentratie blauwalg is toegenomen, wordt nu afgeraden hier te gaan zwemmen. Er is een grote kans dat zwemmers last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. De status op de waarschuwingsborden ter plekke wordt aangepast. Controle zwemlocaties De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers. Hygiëne en veiligheid De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Op onze website (www.provinciegroningen.nl/zwemwater) is meer informatie te vinden over de zwemplassen. U kunt ook terecht op www.zwemwater.nl of NOS Teletekst, pagina 725.

Deel: ' Negatief zwemadvies voor Veendiepplassen vanwege blauwalg '
Lees ook