AVR BEDRIJVEN


Persbericht Holding AVR-Bedrijven
Rotterdam, 28 juni 2002

Negen gemeenten tekenen contract met AVR

De gemeenten Albrandswaard, Bernisse, Hellevoetsluis, Maassluis, Rozenburg, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en de N.V. ONS Houdstermij (inzake Schiedams afval) tekenen overeenkomsten met AVR voor het jaarlijks verbranden van 140.000 ton huishoudelijk afval. De nieuwe verbintenissen gaan in op 1 januari 2003 en hebben een looptijd van 5 jaar met een optie om het contract met drie keer één jaar te verlengen.

De ondertekening vormt het sluitstuk van een gemeenschappelijke Europese aanbesteding. De aanbesteding was noodzakelijk omdat de bestaande contracten van AVR aflopen op respectievelijk 31 december 2002 en 1 juli 2004.

De heer H. Eikenbroek, algemeen directeur van de ONS Groep en de heer J. Storm, directeur Business Groep Overheden & Bedrijven van AVR, ondertekenen de contracten. De ondertekening vindt plaats op vrijdag 28 juni a.s. om 14.00 u in de Aleidazaal van het Stadskantoor in Schiedam.

Profiel AVR concern

AVR bestaat uit een groep gespecialiseerde ondernemingen op het gebied van integraal afval- en milieumanagement. Het concern biedt duurzame oplossingen voor vrijwel alle afval- en milieuvraagstukken. Tot de afnemers van de diensten behoren bedrijven, overheden en consumenten.

De activiteiten omvatten inzameling, opslag, overslag en transport van afval, verwerking van niet-gevaarlijk en gevaarlijk afval, afvalverbranding met energieterugwinning, industriële- en maritieme dienstverlening, compostering, recycling van monostromen zoals papier, glas en kunststoffen. AVR zorgt ook voor het management en de uitvoering van gemeentelijke reinigingstaken en verleent aan overheden en bedrijven consultancy diensten aan.


---

---

Deel: ' Negen gemeenten tekenen contract met AVR '
Lees ook