Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: NEGEN GEMEENTEN VOORLOPIG GESELECTEERD VOOR PROEF MET BREEDBANDINTERNET
Nummer: 90

Datum: 14-06-2002

In het kader van de EZ-subsidieregeling Breedbandproeven zijn negen gemeenten geselecteerd voor proefprojecten met breedbandinternet. Het gaat om de volgende gemeenten: Appingedam, Almere, Utrecht, Deventer, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Den Haag en Wageningen. In principe komen deze projecten in aanmerking voor subsidie. De minister van Economische Zaken zal naar verwachting binnenkort definitief vaststellen welke projecten welk bedrag aan subsidie zullen ontvangen.

In januari 2002 heeft de minister van Economische Zaken de subsidieregeling Breedbandproeven bekendgemaakt voor lokale en regionale proeven met breedbandinternet. Het budget voor deze regeling bedroeg 6 miljoen. Een tweetal van de projecten (Deventer en Utrecht) sluit behalve op de criteria uit de regeling ook goed aan bij de doelstellingen van het Actieprogramma ICT en Sociale Kwaliteit van de ministeries van BZK en VWS. Daarom heeft de minister van Grote Steden-en Integratiebeleid besloten het actieprogramma-budget toe te voegen aan de subsidieregeling Breedbandproeven. Het totaal beschikbare budget komt daarmee op 6.91 miljoen.

Een onafhankelijke adviescommissie heeft 22 ingediende projectvoorstellen beoordeeld. Negen voorstellen voldoen dus het best aan de criteria die in de subsidieregeling zijn vastgelegd. De subsidieregeling Breedbandproeven wordt uitgevoerd door Senter, agentschap van het ministerie van Economische Zaken. De financile bijdrage van de overheid is bedoeld als ondersteuning in proces- en/of organisatiekosten, kosten van voorlichting en communicatie, of kosten op het gebied van beheer en overdracht van kennis die bij de proefprojecten wordt opgedaan. De regeling is niet bedoeld als tegemoetkoming in de investeringskosten van marktpartijen die breedbandinfrastructuur willen aanleggen. Door middel van lokale en regionale proeven (zogeheten breedbandpilots), die in de voortgangsrapportage De Digitale Delta; E-Europe voorbij zijn aangekondigd, wil de overheid nagaan onder welke voorwaarden marktpartijen gestimuleerd kunnen worden om versneld een breedbandnetwerk uit te rollen.

Noot van de redactie: inlichtingen bij Maryse Ducheine, tel: (070) 379 64 64

Deel: ' Negen gemeenten voorlopig geselecteerd voor proef met breedbandinter.. '
Lees ook