CBS

Negen miljoen ton huishoudelijk afval ingezameld

De hoeveelheid huishoudelijk afval die door gemeenten wordt ingezameld, is in 2000 toegenomen tot 9 miljoen ton. Dat is 566 kilo per inwoner, 14 kilo meer dan in 1999. Ten opzichte van 1999 bedraagt de toename van de totaal ingezamelde hoeveelheid 3%. Dit blijkt uit voorlopige gegevens van het CBS. De jaarlijkse groei van de hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk afval is sinds 1998 vrijwel onveranderd. In 2000 is vooral meer grof huishoudelijk afval aangeboden. De ingezamelde hoeveel-heid groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) is toegenomen ten opzichte van 1999, maar de ontwikkeling in het verloop wijst op stabilisatie. In 2000 is 4% minder oud papier en karton ingezameld dan in 1999.

Aandeel gescheiden ingezameld huishoudelijk afval stabiliseert In 2000 is ruim 4,1 miljoen ton huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van de hoeveelheid in 1999. De jaarlijkse toename is vanaf 1998 met gemiddeld 3% vrijwel onveranderd gebleven. Tot 1998 bedroeg deze gemiddeld 13%. Het aandeel van de gescheiden ingezamelde hoeveelheid afval in de totale ingezamelde hoeveelheid stabiliseert vanaf 1998 op 46%.

Stabilisatie hoeveelheid gescheiden ingezameld GFT-afval zet door Na afnamen in de jaren 1998 en 1999 is de ingezamelde hoeveelheid GFT-afval in 2000 weer toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. De toename bedroeg 2%. De totale hoeveelheid is sinds 1996 stabiel met bijna 1,5 miljoen ton. In 2000 is per inwoner 92 kilo GFT-afval ingezameld.

Daling hoeveelheid gescheiden ingezameld oud papier en karton Na een aantal jaren van stijging is de hoeveelheid gescheiden ingezameld oud papier en karton in 2000 met 4% gedaald tot minder dan 1 miljoen ton. Per inwoner is in 2000 ruim 62 kilo oud papier ingezameld, een vermindering met 3 kilo per inwoner.

Inzameling wit- en bruingoed komt goed op gang
De door gemeenten gescheiden ingezamelde hoeveelheid wit- en bruingoed (WEB), zoals televisies, koelkasten en ICT-apparatuur, is in 2000 ten opzichte van 1999 met 27% gestegen naar 43 duizend ton. Sinds 1996 is de gescheiden ingezamelde hoeveelheid WEB bijna verviervoudigd. De toename is een gevolg van de instelling van een aparte verwijderingsstructuur voor WEB. Onderdeel hiervan is een innameplicht van gebruikt WEB, die per 1 januari 2000 is uitgebreid naar klein WEB.

Meer grof afval ingezameld
De ingezamelde hoeveelheid grof huishoudelijk afval, zoals grof tuinafval, houtafval, puin en gemengd ingezameld grof afval, bedroeg in 2000 bijna 2,2 miljoen ton, een toename met 8% ten opzichte van 1999. Verhoudingsgewijs steeg de hoeveelheid ingezameld houtafval met 18% het meest. De gemengd ingezamelde hoeveelheid grof huishoudelijk afval is in 2000 met 8% gestegen naar 0,8 miljoen ton.

Deel: ' Negen miljoen ton huishoudelijk afval ingezameld '
Lees ook