Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Negende Forum Alcohol- en Drugs onderzoek (FADO)

Op donderdag 4 november a.s. presenteren onderzoekers in de Jaarbeurs hun nieuwste bevindingen tijdens het FADO '99, dat het Trimbos-instituut organiseert samen met het tijdschrift TADP en de Universiteit Maastricht: Sectie Medische Sociologie/IVO-UM.

Het FADO is er voor en door onderzoekers. Dat wil zeggen dat het programma wordt samengesteld uit aangeboden abstracts. Daardoor is het FADO altijd zeer actueel en geeft een uitstekend beeld van het onderzoek dat in Nederland plaatsvindt op het gebied van psychotrope stoffen en verslaving. De plenaire opening vindt plaats door middel van een keynote lezing door prof. dr. W. v.d. Brink, getiteld `Evidence based hulpverlening!?'. Aansluitend zijn er twee parallelle ochtendsessies. De voorkeurthema's van die sessies zijn `Preventie' en `Speciale groepen'. In elke sessie lichten onderzoekers hun onderzoek in tien minuten kort toe. Vooraf krijgen de deelnemens achtergrondmateriaal toegezonden. Referenten leiden de discussie kort in. Het middagprogramma voorziet in vier of vijf sessies rond vrije thema's, waarin per onderzoek een ruim half uur beschikbaar is voor voordracht en discussie. Abstracts kunnen tot uiterlijk 1 september a.s. ingediend worden. Folders en richtlijnen zijn beschikbaar. Verzoeken om toezending daarvan, en aanmeldingen, bij het secretariaat van de afdeling Verslaving en Middelengebruik.

Inge Spruit (030) 297 11 78 of per e-mail: emathu@trimbos.nl

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Copyright © Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Negende Forum Alcohol- en Drugs onderzoek (FADO) '
Lees ook