Nederlandse Kankerbestrijding

Kankerbestrijding besteedt 90 miljoen aan wetenschappelijk onderzoek in 1999

De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) gaat in 1999 90 miljoen aan wetenschappelijk onderzoek besteden. Het geld gaat naar onderzoeksprojecten aan universiteiten en wetenschappelijke instellingen verspreid over het hele land. Een bedrag van 57.9 miljoen gaat naar 300 onderzoeksprojecten. Hiervan gaan er 88 dit jaar van start. Bij de overige projecten gaat het om vervolgsubsidies. Daarnaast krijgen het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Daniel den Hoedkliniek algemene bijdragen voor wetenschappelijk onderzoek. Naast wetenschappelijk onderzoek gaat zo'n
15 miljoen naar voorlichting en begeleiding en ruim 5 miljoen naar onderwijs en opleiding van kankeronderzoekers. De Kankerbestrijding financiert ongeveer de helft van het kankeronderzoek in Nederland.

De onderzoeken die de Nederlandse Kankerbestrijding financiert, bestrijken het hele terrein van de kankerbestrijding. Van de gesubsidieerde projecten richt ongeveer de helft zich op het ontstaan en de preventie van kanker. Ruim veertig procent betreft onderzoek naar diagnostiek en betere behandelingsmethoden. De overige projecten liggen op het terrein van voorlichting en begeleiding.

Om te zorgen dat het geld naar de belangrijkste onderzoeksprojecten gaat van de hoogste kwaliteit, vraagt de Nederlandse Kankerbestrijding advies aan onafhankelijke adviesraden. De adviesraden beoordelen subsidieaanvragen op hun wetenschappelijke kwaliteit en hun belang voor de kankerbestrijding. Een van de adviesraden is de Wetenschappelijke Raad voor de Kankerbestrijding, een commissie van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Bovendien worden alle onderzoeksaanvragen ter beoordeling voorgelegd aan buitenlandse wetenschappers. Bij onderzoek van gelijke kwaliteit krijgen onderzoeken naar nieuwe behandelingen voorrang.

Mededeling aan de redactie, niet voor publicatie: Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Gert Jan Wijma, afdeling Voorlichting en PR, Nederlandse Kankerbestrijding. Telefoon: 020 - 57 00 538.

Deel: ' Negentig miljoen voor onderzoek kanker in 1999 '
Lees ook