NED. ECONOMISCH INSTITUUT

NEI en Kolpron zijn per 1 januari 1999 gefuseerd

NEI en Kolpron zijn per 1 januari 1999 gefuseerd

Persbericht

NEI en Kolpron, beide gevestigd te Rotterdam, zijn per 1 januari
1999 gefuseerd.

Eerste contacten in juni 1998 hebben geleid tot fusie van beide organisaties. Dit betekent dat NEI, Kolpron en een nieuw opgerichte werkmaatschappij NEI-Kolpron International, per 1 januari 1999 vallen onder één holding genaamd NEI-Kolpron. De activiteiten van de Stichting het Nederlands Economisch Instituut (NEI) zijn overgegaan naar NEI B.V. NEI en Kolpron zullen hun diensten onafhankelijk van elkaar, maar ook gezamenlijk aanbieden.

Belangrijke gemeenschappelijke drijfveren zijn diversificatie, internationalisatie en versterking van de marktpositie.

De nieuw organisatie verwacht additionele marktkansen te creëren op zowel nationaal als internationaal terrein. Binnen Nederland zijn op deelgebieden voor de hand liggende synergie effecten te verwachten op gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling en de gebouwde omgeving in het algemeen. Op internationaal vlak vindt verdubbeling van het aantal buitenlandse kantoren plaats.

De komende periode zullen projectteams, de afgelopen maanden actief bij de voorbereiding van de fusie, een belangrijke rol gaan spelen bij de organisatorische implementatie en verdere operationalisering van het geheel. Gedurende 1999 zal de nieuwe organisatie haarscherp op de kaart worden gezet waarna de markt nader zal worden geïnformeerd.


--------------------------------------------------------------

Rotterdam, 13 januari 1999.

Deel: ' NEI en Kolpron zijn per 1 januari 1999 gefuseerd '
Lees ook