nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek


nwo onderzoekbericht
nekpijn kost nederland jaarlijks 2,5 miljard gulden

nekklachten die niet zijn te herleiden tot een lichamelijke oorzaak zoals een infectie of tumor, kosten de maatschappij elk jaar 2,5 miljard gulden. de indirecte kosten zoals de kosten door arbeidsongeschiktheid of ziekteverzuim maken hiervan 84 procent uit; de directe kosten, zoals bezoeken aan de huisarts of medicatie, ongeveer 16 procent. dit stellen onderzoekers in een project van het nwo-gebied medische wetenschappen. daarnaast toonden de onderzoekers aan dat nekklachten die zes maanden aanhouden (chronische nekklachten) door de medische zorg nauwelijks verholpen worden. het onderzoek vond plaats aan de vrije universiteit.

de medisch wetenschappers lieten 281 patiënten met a-specifieke chronische nekklachten een kostendagboek bijhouden. zij berekenden op grond van deze steekproef dat de directe kosten voor de totale nederlandse bevolking ongeveer 400 miljoen gulden moeten bedragen en de indirecte kosten, zoals de schade door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 2,1 miljard. met 48 procent van de totale kosten spande arbeidsongeschiktheid de kroon. 2,5 miljard gulden is ongeveer 1 procent van de totale kosten binnen de gezondheidszorg en 0,1 procent van het bruto nationaal product (bnp).

daarnaast volgden de onderzoekers gedurende twee jaar het ziekteverloop bij de 281 patiënten. een zesde van de patiënten kreeg in deze twee jaar een medische behandeling, zoals medicijnen die de pijn verzachten of een behandeling door de fysiotherapeut. de inspanningen van de gezondheidszorg bleken geen veranderingen teweeg te brengen in de pijn die de patiënten ervaren en de beperkingen in het dagelijkse leven die ze daardoor hebben. dit hoeft echter niet aan te tonen dat de behandelingen geen positief effect berokkenen. de behandeling kan er namelijk ook voor zorgen dat de toestand van de patiënten niet verergert.

van de patiënten met a-specifieke nekklachten, waartoe deze categorie nekklachten wordt gerekend, meent 29 procent zelf dat de klachten veroorzaakt worden door stress, 29 procent door de werkomstandigheden en 21 procent door een slechte houding. 18 procent kan geen oorzaak geven.

de onderzoekers menen dat het voor de kostenbeheersing belangrijk is pogingen te ondernemen om arbeidsongeschikten met a-specifieke chronische nekklachten in hun werk te laten herintreden. daarnaast zou er in de gezondheidszorg moeten worden geïnvesteerd om te voorkomen dat nekklachten chronisch worden.

nadere informatie bij:

* dr. jeroen borghouts (tno-pg)

* tel. (071) 5181676, fax (071) 5181920

* e-mail jajborghouts@pg.tno.nl

Deel: ' Nekpijn kost Nederland jaarlijks 2,5 miljard gulden '
Lees ook