Centrum voor Arbeidsverhoudingen

17-09-2001 (www.abvakabo.nl)

Nelly Altenburg verlaat ABVAKABO FNV

Na een loopbaan van 17 jaar bij de FNV gaat Nelly Altenburg (48) ABVAKABO FNV verlaten. Zij heeft besloten zich niet meer beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn.
Vanaf 1 oktober treedt zij terug uit het dagelijks bestuur van ABVAKABO FNV en gaat zij zich oriënteren op een nieuwe carrière buiten de bond. Tot 1 januari a.s. blijft zij - op ons verzoek - de bond nog vertegenwoordigen in het ABP-bestuur en rondt ze een aantal andere werkzaamheden af.

De afgelopen zeven jaar maakte Nelly Altenburg deel uit van het dagelijks bestuur van ABVAKABO FNV. Zij was onder meer verantwoordelijk voor de groep Vrouwen en de sectoren Onderwijs, Defensie en Rijk. Voor die laatste sector sloot ze de afgelopen vier jaar de CAO af. In het overleg bij Overheid en Onderwijs vertegenwoordigde zij de bond op vele plaatsen zoals in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid en in het bestuur van het ABP als vice-voorzitter. Binnen de bond was ze verantwoordelijk voor het beleidsterrein sociale zekerheid.

Voordat zij gekozen werd in het Dagelijks Bestuur van ABVAKABO was zij regiobestuurder voor de zorg in Amsterdam en manager van het regiokantoor in Utrecht. Vóór haar indiensttreding was zij werkzaam in het onderwijs, de thuiszorg, de Vrouwenbond FNV en was ze bestuurlijk actief in de vereniging ABVAKABO.

Het bondsbestuur van ABVAKABO FNV vindt haar besluit te begrijpen, maar ook jammer. Ze had een stevige, heldere, en kritische inbreng in discussies over de toekomst van de vakbeweging en ABVAKABO FNV. Haar betrokkenheid, haar kennis van zaken, de eigenzinnigheid waarmee ze binnen en buiten de bond kon optreden, droegen veel bij aan het werk van onze bond.

We wensen haar alle succes bij een toekomstige carrière.Deel: ' Nelly Altenburg verlaat bestuur ABVAKABO FNV '
Lees ook