De huismus; uitsterven of terug in het straatbeeld?


AMSTERDAM, 20140317 -- Huismussen leven al eeuwenlang in de omgeving van mensen. Vroeger broedden ze onder de daken en zochten ze op akkers naar graan. Door verstedelijking is ons land steeds kaler geworden en gaat het slecht met de huismussenpopulatie. Veel daken zijn door moderne woningbouw ontoegankelijk geworden en graan- en korenvelden hebben plaatsgemaakt voor industrie. In de jaren zeventig waren er tussen de 1 en 2 miljoen, nu broeden er tussen de 500.000 en 1 miljoen in ons land en dit aantal neemt sterk af. In Amsterdam is de terugloop 90%. De mus staat daarom op de Rode Lijst van Bedreigde Dieren.

Stichting De Mussen Toevlucht is in het leven geroepen om deze kleine zangvogel te ondersteunen. Daarom doneert zij 24 dubbele nestkasten aan de Partij voor de Dieren, zodat zij kunnen helpen de dalende huismussenpopulatie in Amsterdam een halt toe te roepen. De Partij voor de Dieren lanceerde namelijk eind vorig jaar het voorstel ‘Bouwen aan een bio-diverse stad’, dat ervoor pleit om in de bouw en bij ruimtelijke ingrepen zo goed mogelijk rekening te houden met in het wild levende dieren, zodat bijvoorbeeld vogels zo min mogelijk in gevaar worden gebracht en zodat mussen en vleermuizen voldoende nestgelegenheid krijgen en houden. De nestkasten zijn van duurzaam hout en zelfgemaakt door vrijwilligers.

Johnas van Lammeren, lijsttrekker en gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren Amsterdam en Gert de Jong, bioloog, stadsecoloog en werkzaam bij de vogel - en gierzwaluwwerkgroep Amsterdam, namen vandaag het eerste nestkastje in ontvangst. Dit werd uitgereikt door Jennifer Oden-Hagens, oprichter en voorzitter van Stichting De Mussen Toevlucht. Gert de Jong heeft voor Stadsdeel Centrum een Rapport geschreven waarbij hij, na een jaar observatie, zowel de kolonies als de nesten van huismussen in kaart heeft gebracht. De overige 23 nestkastjes zullen nog deze maand door de stad verspreid worden, zodat ze voor het broedseizoen worden opgehangen en zodat de huismus weer terug in het straatbeeld komt.


Deel: ' Nestkastjes voor bedreigde Amsterdamse mussen '


Lees ook