Gemeente Amersfoort

NESTOR-project speelt in op kennis en ervaring senioren

datum: 4 juni 2002

Een deel van de mensen die op grond van hun leeftijd het arbeidsproces verlaat, raakt na enige tijd geïsoleerd, zo heeft de Seniorenraad geconstateerd. Deze groep mensen denkt dat 'niemand meer op ze zit te wachten', terwijl ze met hun kennis en ervaring juist veel kunnen betekenen voor bijvoorbeeld het vrijwilligerswerk. De Seniorenraad heeft naar aanleiding hiervan het initiatief genomen voor de ontwikkeling van het Nestorproject. Dit project wil senioren aanmoedigen om actief te worden in het vrijwilligerswerk. Zo snijdt het mes aan twee kanten: organisaties kunnen een beroep doen op een groot potentieel nieuwe vrijwilligers en senioren raken minder makkelijk in een sociaal isolement.
Het college van B&W heeft voorgesteld om subsidie te verlenen aan het Nestorproject.

Het project van de Seniorenraad is uitgewerkt in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale, stichting Salus, ouderensteunpunt het Pluspunt, Stichting Welzijn Amersfoort, NV SRO en de gemeente. Het Nestorproject richt zich op alle 55-plussers in Amersfoort die graag meer actief willen zijn en op de groep senioren die het gevoel heeft dat ze niet meer nodig zijn en zich afzijdig houdt van de maatschappij. Uitgangspunt van het project is dat veel senioren graag hun bijdrage leveren aan maatschappelijke activiteiten als ze daarvoor expliciet worden uitgenodigd.

Om zoveel mogelijk senioren te bereiken zullen o.a. de P&O-functionarissen van bedrijven worden benaderd met de vraag of zij het Nestorproject willen meenemen bij de pensioenvoorbereiding van medewerkers. Ook via andere intermediairs, zoals ouderensteunpunten, het ouderenwerk, seniorenwegwijzers en de thuiszorg zal informatie over het project worden verstrekt.

Om vraag en aanbod van senioren en vrijwilligersvacatures goed op elkaar aan te laten sluiten
is een coördinator nodig voor tenminste twee jaar, voor 20 uur per week. Op dit moment is er met name bij sportverenigingen, maar ook de wijkcentra en ouderensteunpunten veel vraag naar senioren die vrijwilligerswerk willen doen.

Het Nestorproject is ondergebracht bij de Vrijwilligerscentrale. Deze organisatie wordt per

1 september aanstaande gevestigd bij het Vrijwilligersteunpunt in de Observant. Bij de uitvoering van het project wordt samenwerking gezocht met het Gilde. Het Gilde wil vutters en gepensioneerden blijvend actief laten deelnemen aan de samenleving. Op dit moment organiseert het Gilde in Amersfoort o.a. de stadsrondleidingen.

Deel: ' NESTOR-project speelt in op kennis en ervaring senioren, Amersfoort '
Lees ook