Gemeente Voorschoten


NET 5 nog niet op de kabel

Op 1 maart jongstleden is NET 5 een nieuwe commerciële Nederlandstalige zender in de lucht gekomen. Omdat de kabel in Voorschoten 'vol' is, kan deze zender niet zomaar worden doorgegeven. Er moet dus een keuze worden gemaakt of NET 5 op de kabel komt. Is het antwoord positief, dan moet tevens besloten worden één zender van de kabel te halen. Dat gaat als volgt. Op 16 maart aanstaande vergadert de Regionale programmaraad.
Die kijkt als eerste of NET 5 wordt geruild voor een van de 15 zenders die wordt doorgeven en waarover de raad zelfstandig aan Casema (de kabelexploitant) kan adviseren. Besluit de Regionale programmaraad NET 5 niet door te geven, dan zal Casema een voorstel aan de gemeente voorleggen. Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met de afdeling Voorlichting en Communicatie de heer G. Zeelt, telefoon 071-5600 620.

Deel: ' NET 5 nog niet op de kabel in Voorschoten '
Lees ook