Net7 bouwt Application Service Provider activiteiten verder uit Auteur: Els Van den Houte

Persbericht

Start met Service Level Agreement buiten AdValvas Group

Net7 bouwt Application Service Provider activiteiten verder uit

Brussel, 4 april 2000. Net7, onderdeel van AdValvas Technics, gaat zijn ervaring inzake Service Level Agreement inzetten buiten de groep. Hiertoe breidt Net7 zijn Application Service Provider (ASP) activiteiten uit. Momenteel biedt de onderneming reeds oplossingen voor o.m. messaging, payment en e-commerce-transacties. Tegelijkertijd werkt Net7 aan de uitbouw van zijn activiteiten inzake Content Provisioning. Net7 heeft daartoe een overeenkomst gesloten met verscheidene belangrijke uitgevers.

Net7 (www.net7.be) onderdeel van AdValvas Technics, de technologische pool van AdValvas Group heeft een jarenlange ervaring opgebouwd inzake Service Level Agreement (SLA), o.m. voor de zusterbedrijven Belgium AdValvas en Jobs&Career. Een SLA-verbintenis garandeert een vlekkeloze uitvoering van de 24-uren service en de permanente toegankelijkheid van de content vanuit de portaalsites. Door onze ervaring inzake SLA zijn wij de uitgesproken partner voor bedrijven die een portaalsite willen ontwikkelen, aldus Olivier Servais, gedelegeerd bestuurder van Net7.

Op dit moment levert Net7 reeds ASP-diensten op het vlak van o.m. payment, messaging en shopping. Een voorbeeld van dit laatste is de Instant Shop-toepassing die reeds door een tiental bedrijven wordt gebruikt. Met het oog op de verdere uitbreiding van de ASP-diensten, bouwt Net7 tevens zijn activiteiten inzake Content Provisioning uit. Recent sloot het daartoe overeenkomsten af met belangrijke uitgevers. Daardoor beschikt Net7 nu over een brede waaier van contents (o.m. restaurants, hotels, weerberichten, bioscoop, jobs, vervoer, zakelijk nieuws, enz.). Via een intelligente interface wordt de voortdurend geactualiseerde informatie op maat ter beschikking gesteld van de portaalsites. Deze kunnen die informatie vervolgens publishen op het web (in HTML) en op een GSM (via WAP).

AdValvas Group is de belangrijkste onafhankelijke Belgische multimediagroep met activiteiten in diverse Internetgerelateerde domeinen. De divisie AdValvas Technics groepeert, naast Net7, gespecialiseerde ondernemingen waaronder Network Solutions (www.netsol.be) (encryptie en security) en Element (www.element.be) (secure payment). AdValvas Technics telt ca. 75 medewerkers en realiseert een omzet van ca. 240 miljoen BEF (5,95 miljoen Euro).

(Einde persbericht)


* * *

Noot aan de redactie: voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

NET7, Olivier Servais, tel. 02/216.54.51, e-mail olivier.servais@net7.be of

ADVALVAS TECHNICS, Andy Vehent, tel. 02/227.02.28, e-mail andy.vehent@netsol.be of

ADVALVAS GROUP, Pieter Casneuf, tel. 02/247.93.03, e-mail pieter.casneuf@advalvas.be of

ANTHONISSEN & ASSOCIATES, Michael Cassiers, tel. 03/286.77.77, e-mail michael.cassiers@anthonissen.be.


* * *

Deel: ' Net7 bouwt Application Service Provider activiteiten uit '
Lees ook