MINVENW

Nummer: 5849
6 september 1999

Persberichten '99
5849

NETELENBOS BEREIDT GEDOOGBESLUIT SCHIPHOL VOOR

Eind vorige maand is een overschrijding geconstateerd van de geluidszone van Schiphol aan de oostzijde van de Buitenveldertbaan. Het gaat hier om de Ke-zone, de geluidszone die geldt voor een etmaal.

Zoals eerder aangekondigd zal minister Netelenbos niet handhavend optreden omdat de overschrijding -voorzover nu te beoordelen- past binnen de Ke-geluidszone van de nieuwe aanwijzing voor het vierbanenstelsel, die nu in procedure is.
De minister besloot vorig jaar oktober om, vooruitlopend op de nieuwe aanwijzing, overschrijdingen te gedogen van de Ke-etmaal geluidszone zolang deze passen binnen de Ke-geluidszone van de nieuwe aanwijzing.

De Rijksluchtvaartdienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat bereidt momenteel een gedoogbesluit voor. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit besluit half september van kracht zijn.

Overschrijdingen die buiten de zone van het nieuwe gedoogbesluit liggen zal de minister niet tolereren. Ook voor de nacht zal zij geen overschrijdingen gedogen, tenzij deze samenhangen met de "absurditeiten" van de Commissie in 't Veld.
In de nachtelijke zone zijn tot dusver alleen overschrijdingen geconstateerd, die onder deze genoemde "absurditeiten" vallen.

Eind juli aanvaardden de ministers Netelenbos en Pronk (VROM) de Milieu Effect Rapportage ten behoeve van de nieuwe aanwijzing. In oktober hoopt minister Netelenbos de ontwerp aanwijzing en de MER ter inzage te leggen.

Robert Wester 070-3517343
Anja Sinnema, 070-3517117


Deel: ' Netelenbos bereidt gedoogbesluit Schiphol voor '
Lees ook