Het Nieuwe rijden Netwerk officieel van start

(3 Februari 2000)

PERSBERICHT:

Minister Netelenbos heeft vanmiddag
tijdens een perspresentatie op de BedrijfsautoRAI het officiele startschot
gegeven voor een bijzonder samenwerkingsverband: Het Nieuwe Rijden Netwerk.
Het Nieuwe Rijden Netwerk is een samenwerkingsverband tussen overheid,

maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Samen hebben ze het doel om
CO2 reductie te realiseren door op succesvolle wijze energiezuinig aankoop en
rijgedrag bij Nederlandse weggebruikers te bevorderen. Dit door de gezamenlijke introductie van een nieuwe rijstijl die individuele voordelen
als veiligheid, comfort en kostenbesparing koppelt aan een duurzame samenleving.

Tijdens de perspresentatie hebben tot nu toe 13 organisaties en marktpartijen
de samenwerkings-overeenkomst officieel ondertekend. Transport & Logistiek
Nederland, ANWB en de Consumentenbond hebben als vertegenwoordigers van de
verschillende branches een toelichting gegeven op hun eigen betrokkenheid.

Overige partijen die participeren in Het Nieuwe Rijden Netwerk zijn: VNO NCW,
BOVAG, RAI Vereniging, KNV, EVO, VNA, GAP, VVCR, VACO, VVN, CBR, Mitsubishi,
Daewoo, Ministerie van Verkeer & Waterstaat en Novem.

Het Nieuwe Rijden Netwerk is een samenwerkingsverband in het kader van het
programma Het Nieuwe Rijden dat Novem uitvoert in opdracht van de Ministeries
van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. Het Nieuwe Rijden staat voor de rijstijl van de
21ste eeuw. Het Nieuwe Rijden Netwerk ontwikkelt initiatieven op gebied van:
registratie en terugkoppeling van brandstofverbruik, verbetering van bandenspanning, het gebruik van in car apparatuur, snelheidsbegrenzers

vervoermanagement, rijstijltrainingen en aankopen van voertuigen.

Tijdens de BedrijfsautoRAI, 3 tot en met 12 februari, kan de rijstijl van Het
Nieuwe Rijden getest worden in de vrachtautosimulator op stand E125.

Deel: ' Netelenbos geeft op RAI startschot Nieuwe Rijden Netwerk '
Lees ook