MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

NETELENBOS: KWALITEITSCONTROLE OP ZEESCHEPEN MOET BETER

De ramp met de tanker Erika onderstreept de noodzaak voor strengere controles op zeeschepen en de introductie van een .kwaliteitscultuur. bij alle betrokken partijen: reders, verzekeraars en overheden. Hiervoor is een netwerk van gelijkwaardige kwaliteitsregisters nodig om de veiligheids- en milieunormen voor de scheepvaart vast te leggen. Minister Netelenbos zei dit vanochtend in een toespraak tijdens het .Quality Shipping Seminar. in Singapore.

De kwaliteitsregisters moeten transparant, objectief en meetbaar zijn. Alleen op die manier kan de kwaliteit omhoog en zijn Port State Controles effectiever: kwalitatief mindere schepen komen onder zware druk terwijl hoogwaardige schepen een sneller afhandeling in de havens ondervinden (o.a. door minder inspecties).

Netelenbos riep de industrie op verantwoordelijkheid te nemen en .codes of conduct. en een systeem van .best practices. in te stellen. De overheden moeten bedrijven onder druk zetten die niet meedoen in deze noodzakelijke kwaliteitsverhoging.

'Ondermaatse kwaliteit van zeeschepen leidt tot oneerlijke concurrentie en is catastrofaal op de lange termijn', aldus Netelenbos. Het tast de belangen aan van de fors groeiende scheepvaart, het brengt de levens van bemanningen en passagiers in gevaar en het bedreigt het leven in onze zeeën en oceanen. We moeten over op een kwaliteitssysteem dat 'substandard shipping' uitbant.

En marge van het seminar merkte Netelenbos op dat zij de discussie in de Europese Unie over dubbelwandige schepen uiteraard steunt. Zij gaf daarbij wel aan dat de wereldwijde Internationale Maritieme Organisatie (IMO), waarin Nederland reeds jaren zeer actief is, beter in staat is wereldomvattende afspraken te maken.

Robert Wester, 06-20705893

N.B.: Een kopie van de toespraak van minister Netelenbos is beschikbaar bij de directie Voorlichting

24 mrt 00 09:48

Deel: ' Netelenbos kwaliteitscontrole op zeeschepen moet beter '
Lees ook