MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

NETELENBOS MAAKT AFSPRAKEN OVER FILIPIJNSE ZEEVAARTOPLEIDINGEN

Er komt een systeem van toetsing waardoor de maritieme opleidingen in de Filipijnen in de toekomst zullen voldoen aan de maatstaven van de internationale maritieme organisatie (IMO). Een gemeenschappelijke commissie zal hierop toezien. Dit heeft minister Netelenbos vandaag vastgelegd in de overeenkomst met haar Filipijnse collega Rivera. Het belang hiervan voor de Nederlandse scheepvaart is groot, omdat de vraag naar goed opgeleid personeel uit de Filipijnen op Nederlandse schepen de komende jaren naar verwachting fors zal stijgen, waarschijnlijk van 300 nu naar 3000 over drie jaar.

Meer dan 200 duizend Filipijnse zeevarenden zijn werkzaam op de wereldvloot. De Filipijnen zijn daarmee de grootste leverancier van zeevarenden. Netelenbos onderstreepte het belang dat de Filipijnen op de zogeheten witte lijst van de IMO komen. Om de kwaliteit van de Filipijnse opleidingen te stimuleren zullen Nederlandse opleidingsinstituten hun samenwerking met de Filipijnen versterken. Zo zal een zeevaartschool worden geadopteerd.

Netelenbos bood in haar gesprek met Rivera ook aan dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat een pilot-project zal subsidiëren om een bijdrage te leveren aan de vermindering van de luchtvervuiling in Manila. Het gaat hierbij om een project voor 'schone bussen' waarbij op experimentele basis LPG-installaties worden ingebouwd.

Luchtvaart
Op de vraag van Netelenbos of de KLM dagelijks kan landen in Manila, antwoordde minister Rivera bevestigend. De KLM vliegt nu vier keer per week op Manila. Deze afspraak wordt nader uitgewerkt.
Minister Netelenbos is deze week met een delegatie van ruim twintig bedrijven op bezoek in Thailand en de Filipijnen.

Robert Wester, 06-20705893

22 mrt 00 14:28

Deel: ' Netelenbos maakt afspraken Filipijnse zeevaartopleidingen '
Lees ook