expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

MILLENNIUM

Dit is een persbericht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

MINISTER NETELENBOS OP SYMPOSIUM:
.BIJ ONTKEVEREN MILLENNIUMPROBLEEM OOK OVER LANDSGRENZEN KIJKEN.

Minister T. Netelenbos van Verkeer en Waterstaat pleit ervoor bij het "ontkeveren" van het millenniumprobleem ook over de landsgrenzen te kijken. "Kijk bij het opzetten van noodplannen ook naar de positie van buitenlandse partners en concurrenten in hun ketens", aldus de minister die donderdagmiddag in het Congresgebouw in Den Haag het symposium .Noodplannen Millennium. afsloot. De bijeenkomst is georganiseerd door het Departementaal Coördinatiecentrum van Verkeer en Waterstaat.

"Laten we het zekere voor het onzekere nemen", aldus de minister. "We zullen er alles aan doen om de millenniumkever klein te krijgen, maar of dat echt lukt weten we pas op de dag zelf. Ook dan moeten we waakzaam zijn, moeten we testen en communiceren voordat we sluiten openzetten of de brug laten zakken. We kunnen dat ,als het goed is, doen in de veilige wetenschap dat een gedegen noodplan voorhanden is, als de boel alsnog dreigt vast te lopen".

Het symposium had plaats onder leiding van dagvoorzitter prof.dr. A. van der Meiden.
Secretaris-generaal R. Pans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat pleitte voor een praktische gezond-verstand aanpak: "Daarbij willen we paniek vervangen door nuchtere analyse en vage actieplannen omzetten in concrete en praktische maatregelen". Pans wees erop dat er waarschijnlijk geen ander ministerie is met zo.n vitale invloed op het dagelijks leven. "Transport, infrastructuur, water, telecommunicatie, het KNMI, havens en luchthavens: het zijn allemaal sectoren die van vitaal belang zijn voor het functioneren van onze samenleving".

De secretaris-generaal meldde, dat inmiddels de helft van de maatschappelijk vitale objecten van Verkeer en Waterstaat gerepareerd en millenniumbestendig is gemaakt. Voor alle vitale objecten zijn technische noodplannen opgesteld. Van Rijkswaterstaatzijde werd hieraan toegevoegd, dat deze dienst een standby-team beschikbaar heeft met de millenniumovergang om snel en deskundig RWS-diensten bij eventuele problemen van advies te dienen.

Sprekers van bijvoorbeeld NS en Luchtverkeersleiding wezen erop, dat deze organisaties al van oudsher crisisregelingen kennen en weten wat ze moeten bij problemen. Het .voordeel. van een eventueel millenniumprobleem is, dat het geen onverwachte gebeurtenis is en een goede voorbereiding mogelijk is.

Op het symposium behoorde ook J.D. Timmer van het Millennium Platform tot de sprekers. Timmer en anderen pleitten voor een goede communicatie, zowel met verantwoordelijke instanties en de markt als met de bevolking.
En voorzitter prof. Van der Meiden besloot met de opmerking: "Er gebeurt ontzettend veel. Laat zien waar je mee bezig bent, dat stelt de burger gerust. Goede informatie is nodig".

...NOOT VOOR DE REDACTIE

H. Houtman, 070 - 3516100

21 jan 99 16:24

Deel: ' Netelenbos millenniumprobleem speelt ook over de grens '
Lees ook