Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO262
Datum: 30 november 1999 EMBARGO TOT WOENSDAG 1 DECEMBER 1999


13.30 UUR.

Minister Tineke Netelenbos reikt "Dat Kan Anders Trofee" uit in Maassluis

Woensdagmiddag 1 december 1999 reiken de Stichting Consument en Veiligheid en de vereniging Veilig Verkeer Nederland (VVN) voor de eerste maal de "Dat Kan Anders Trofee" uit. Dat gebeurt in Theater Schuurkerk in Maassluis door minister Tineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. Zij overhandigt de trofee aan de tienjarige scholier Sean van Hoeven. Hij krijgt de prijs voor zijn inzet voor en het realiseren van een speelveld in zijn woonwijk Steendijkpolder-Noord in Maassluis.

In totaal zijn er 200 inzendingen binnengekomen op de "Dat Kan Anders"-prijsvraag in het kader van het eerder dit jaar in de groepen
7 en 8 van het basisonderwijs gehouden schriftelijk verkeersexamen van VVN. De scholieren werd toen gevraagd met voorbeelden te komen van de goede en minder goede kwaliteit van hun leef- en speelruimte. Van de inzendingen zijn er 13 "toppers", "missers" en "doorzetters" geselecteerd voor het fotoboek "Leefbaarheid van de buurt. Kinderen weten er alles van!". Het boek zal naar alle gemeenten worden gestuurd om hen te stimuleren en te inspireren een structureel kinderveiligheidsbeleid te voeren.
In het boek vertellen kinderen over de (speel)mogelijkheden en onmogelijkheden in hun buurt en geven ze aan hoe ze de veiligheid en de speelruimte in hun wijk ervaren. Zo vertelt Rick over automobilisten die niet altijd even netjes rijden in zijn buurt en ziet Daphne dat haar geliefde speelveldje wordt opgeofferd aan nieuwbouw. Daarentegen vertelt Ilse met enthousiasme over de voordelen van het grote grasveld bij haar in de buurt waar iedereen met plezier naartoe gaat.

Consument en Veiligheid en VVN vragen met het uitreiken van de "Dat Kan Anders Trofee" bij gemeentebesturen aandacht voor het betrekken van kinderen bij het inrichten van veilige woonwijken en speelgelegenheden. Kinderen beschikken over een helder inzicht en kijken hier vaak heel anders tegenaan dan volwassenen. Bovendien maken de meisjes en jongens zelf dagelijks gebruik van speel- en verblijfsruimten in hun omgeving, waardoor zij een prima beeld hebben van de kwaliteit en mogelijkheden ervan. Volgens beide organisaties worden kinderen nog te weinig betrokken bij de opzet en uitvoering van gemeentelijke plannen die op hen van toepassing zijn. Vaak met het gevolg dat de geboden oplossingen niet voldoen of dat de speelruimte in de praktijk de kinderen te weinig te bieden heeft. Uit gegevens van Consument en Veiligheid blijkt dat er jaarlijks 16.000 behandelingen in ziekenhuizen plaatsvinden door ongevallen op speelruimten, waarvan er 5900 kinderen in het ziekenhuis moeten blijven. Vooral valpartijen van hoogte en van speeltoestellen leiden tot ernstig letsel bij kinderen. Fietsend zorgen onder andere hoge stoepranden en plotselinge wegversmallingen jaarlijks voor 23 doden en 23.000 gewonden onder kinderen tot 15 jaar. Het verkeer eiste in die leeftijdsgroep vorig jaar 47 doden.

Consument en Veiligheid en Veilig Verkeer Nederland zijn er voorstander van dat kinderen en jongeren structureel worden betrokken bij gemeentelijke beleidsvorming op het gebied van (verkeers)veiligheid, veilige speelvoorzieningen en ruimtelijke ordening. Uiteindelijk zal dit naar de mening van beide organisaties leiden tot kritische en mondige burgers die begaan zijn met de leefbaarheid in en veiligheid van hun buurt.

Deel: ' Netelenbos reikt "Dat Kan Anders Trofee" uit in Maassluis '
Lees ook