expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: 'handsfree bellen is veiliger'

'HANDSFREE BELLEN IS VEILIGER'

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag de campagne .Handsfree bellen is veiliger' gestart. Eind vorig jaar zegde de minister de Tweede Kamer toe aandacht te besteden aan het veilig telefoneren in de auto. De campagne heeft tot doel de weggebruikers bewust te maken van de risico.s van mobiel bellen in de auto. De nadruk in de campagne wordt gelegd op het zoveel mogelijk achterwege laten van telefoneren tijdens het autorijden. De automobilisten wordt opgeroepen een carkit in de auto te laten installeren, zodat handsfree kan worden gebeld.
De campagne duurt tot oktober waarna een evaluatie zal plaatsvinden.

Eind vorig jaar drongen verschillende kamerleden aan op maatregelen om de automobilisten te wijzen op de gevaren van bellen tijdens het autorijden. In verschillende landen mag tijdens het autorijden niet worden gebeld met de hoorn in de hand. Minister Netelenbos geeft aan een dergelijk verbod vooralsnog niet in te voeren. De wegenverkeerswet biedt op dit moment al voldoende mogelijkheden om verkeersonveilig gedrag aan te pakken.

De campagne van Verkeer en Waterstaat is opgezet in samenwerking met de brancheorganisatie ICT-Nederland. De campagne is herkenbaar aan attentieborden langs de weg met de slogan 'Handsfree bellen is veiliger'. Ook zijn er radiospots, brochures en is er een internetsite: www.campagnes.nl

Moniek Bluyssen: 070-3517570

26 aug 99 14:56

Deel: ' Netelenbos start actie 'Handsfree bellen is veiliger' '
Lees ook