Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

Netelenbos verschaft helderheid over Hanzelijn aan Almere

MINISTER NETELENBOS VERSCHAFT HELDERHEID OVER HANZELIJN AAN ALMERE

Tijdens een gesprek vanmorgen tussen burgemeester Ouwerkerk van Almere en minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat is het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor in de toekomst over de Flevolijn/Hanzelijn aan de orde geweest. Burgemeester Ouwerkerk vroeg de minister om meer duidelijkheid hierover, zodat de gemeente Almere haar plannen voor de inrichting van het stadshart daadwerkelijk vorm kan gaan geven. Minister Netelenbos heeft toegezegd om vooruitlopend op de behandeling in de Tweede Kamer van de 'Regulering vervoer gevaarlijke stoffen per spoor' de gemeente en de burgers de gevraagde helderheid te verschaffen. Wijzend op de ambtelijke route-verkenning GoeNoord heeft ze aangegeven hoeveel en welk type gevaarlijke stoffen er over de Hanzelijn vervoerd mogen worden. Hiermee wordt voor de gemeente Almere duidelijk welke maatregelen er moeten worden getroffen en kan de burgemeester de procedure voor de benodigde wijzigingen van bestemmingsplannen starten. Bij het plafond dat gesteld gaat worden aan de gevaarlijke stoffen, zal worden uitgegaan van normering 2a. Deze norm betekent dat in de planologische doorwerking er op 30 meter afstand van de goederensporen geen nieuwe bebouwing mag komen.

Yvonne de Keulenaar, 070 - 351 6582

11 okt 01 15:31

Deel: ' Netelenbos verschaft helderheid over hanzelijn aan Almere '
Lees ook