Amsterdam, 16 februari 1999

NetEvents organiseert seminar Electronic Retailing

Door de opkomst van nieuwe media komen traditionele distributiekanalen en verkoop-methoden onder druk te staan. Hoe verandert internet organisatie, marketing, inkoop en verkoop? Hoe ver zijn nationale en internationale concurrenten? Vragen die op woensdag 14 april worden beantwoord tijdens het seminar Electronic Retailing. Voor retailers is het van belang te weten welke kansen en bedreigingen internet met zich meebrengt. Niemand wil immers achteroplopen op de markt en iedereen wil nieuwe mogelijkheden omzetten in concurrentievoordeel.

Inhoud congres

Het seminar biedt een combinatie van theoretisch onderbouwde toespraken en interessante praktijkcases van pioniers in de markt. Onder leiding van dhr. Blom, directeur van het Platform voor Retailcommunicatie, worden duidelijke voorbeelden gegeven van orga-nisaties die reeds profiteren van het gebruik van internettechnologie. Niet alleen de positieve aspecten van elektronisch retailen worden deze dag besproken, ook de keerzijde van deze nieuwe vorm van zakendoen zal worden belicht. Een panel van aanwezige spre-kers zal aan het eind van het seminar een slotoverweging geven.

Het bijwonen van de congresdag kost fl 895,-. Voor meerdere deelnemers van eenzelfde organisatie geldt een korting van fl 200,- per persoon op de deelnameprijs.

Voor wie is het congres bestemd?

Electronic Retailing wordt georganiseerd voor iedereen die betrokken is bij de retailsec-tor. In het bijzonder voor het hoger management, maar ook voor business consultants, marketeers, managers logistiek en controllers. Tijdens deze dag krijgt men ruimschoots de gelegenheid om van gedachten te wisselen met branchegenoten. Het seminar is dus niet alleen een kennis-, maar ook een relatieversterkende bijeenkomst.

Organisatie & locatie

Het seminar wordt georganiseerd door NetEvents. NetEvents heeft zich in het afgelopen jaar gepositioneerd als de meest vooruitstrevende seminar- en opleidingsorganisatie voor de Nederlandse business-to-businessmarkt. De onderwerpen van de evenementen zijn altijd aan internet gerelateerd. In 1998 organiseerde NetEvents onder meer Webverti-se'98, Automotive'98 en New Marketing'98.

Het seminar wordt gehouden in Retail One, Nederlands nieuwe onafhankelijke kennis- en zakencentrum voor internet retailing. Retail One visualiseert de waardeketen van de in-ternethandel, met business-to-consumer als primaire focus.

Meer informatie

Meer informatie over het congres is te vinden op de website van NetEvents: https://www.netevents.nl/e-retailing (vanaf 19 februari 1999). Informatie over deelname is verkrijgbaar bij NetEvents, Gijs Spijkers (mailto: info@netevents.nl) tel. 020-6077543, fax 020-6077544.

Deel: ' NetEvents organiseert seminar Electronic Retailing '
Lees ook