Netflix domineert in video on demand


's-HERTOGENBOSCH, 20171221 -- Nederlanders kijken bijna een half miljard minuten per dag naar Netflix. Het bedrijf heeft daarmee een derde van de kijktijd in video on demand in handen. Daarnaast blijkt video on demand, gemeten naar kijktijd, lineaire televisie inmiddels naar de kroon te steken. Dit blijkt uit de Smart Media Monitor, een marktonderzoek van Multiscope onder 6.700 Nederlanders.

Grootste speler in video on demand
Ongeveer 5,6 miljoen Nederlanders kijken gemiddeld 84 minuten per dag naar Netflix. In totaal is Netflix daarmee goed voor 472 miljoen kijkminuten per dag. Dit is een derde (32%) van de totale video on demand kijktijd. YouTube volgt op enige afstand met 18% van de kijktijd. Samen zijn ze goed voor de helft van de video on demand kijktijd in Nederland.

40% deelt abonnement
Het bereik van Netflix is groter dan het aantal betalende huishoudens. In Nederland betalen ongeveer 2,8 miljoen huishoudens voor Netflix. Het abonnement wordt niet alleen binnen het huishouden gedeeld, maar 40% deelt het ook buiten het huishouden. In totaal liften naar schatting 1,12 miljoen huishoudens gratis mee. Vooral 18 t/m 34-jarigen delen hun account buiten het huishouden. Gemiddeld heeft Netflix 1,43 kijkers per huishouden.

Sterkste groei achter de rug
Het lijkt er wel op dat Netflix haar sterkste groei achter de rug heeft. Van de niet-gebruikers heeft nog 8% interesse om in de toekomst een abonnement te nemen. Van de huidige gebruikersgroep zegt per saldo 10% meer tijd aan Netflix te gaan besteden. Het bedrijf lijkt daarmee in een volwassen fase te komen. Dit blijkt ook uit de tijdsbesteding aan Netflix over de verschillende leeftijdsgroepen. Deze verschilt nauwelijks van elkaar. Jongeren (18-34 jaar) kijken 88 minuten, 35 tot 50-jarigen 82 minuten en 50-plussers 78 minuten per dag.

Over Multiscope
Multiscope is een specialist in online marktonderzoek. We ondersteunen bedrijven en organisaties bij het nemen van de juiste beslissingen door middel van online panels, marktrapporten en innovatieve onderzoeksoplossingen.

De resultaten in dit persbericht komen uit de recent verschenen Smart Media Monitor, een grootschalig onderzoek naar digitaal mediagebruik. In het onderzoek zijn 6.700 respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd, representatief voor de Nederlandse bevolking.

Netflix domineert in video on demand


Deel: ' Netflix domineert in video on demand '
Lees ook