OPG Groep

NETTORESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING OPG GROEP STIJGT MET 12,9% TOT EUR 21 MILJOEN

Utrecht, 20 augustus 1999

De Directie deelt mee dat de OPG Groep kan terugkijken op een voorspoedige ontwikkeling in het eerste halfjaar 1999. Het nettoresultaat uit gewone bedrijfs-uitoefening nam met 12,9% toe tot EUR 21,0 miljoen ten opzichte van de eerste zes maanden (1 mei tot en met 31 oktober) van het verkorte (acht maanden) boekjaar 1998. Zowel netto-omzet als bedrijfsresultaat steeg met 5% ten opzichte van de eerste zes maanden van het boekjaar 1998. De omzettoename werd voor het grootste deel autonoom gerealiseerd. Het interim-dividend is vastgesteld op EUR 0,45 per volgestort inleggeld of certificaat, betaalbaar per 21 september 1999.

Gang van zaken

De sector Groothandel en Distributie kende een gematigde groei. In Nederland kon OPG de operationele marge handhaven, ondanks toegenomen kortingen als gevolg van grote concurrentiedruk. In België werd het effect van toegenomen vraag getemperd door de voortdurende groei van het omzetaandeel van geneesmiddelen met een (in geld) gemaximeerde marge.

In de sector Medische Productie en Handel hebben alle bedrijven bijgedragen aan de omzetgroei. Dat hing samen met de groeiende vraag naar medische hulpmiddelen. Tegelijkertijd zorgden de ziektekosten- verzekeraars voor meer margedruk. Door gericht beleid en voortgaande kostenrationalisaties slaagden de verschillende bedrijven erin de operationele marge op peil te houden. Per 1 juni is Apotekernes Fællesindkjøp (AF) aangekocht, een Noorse handelsorganisatie op het gebied van medische hulpmiddelen.

De omzet van de sector Dienstverlening nam duidelijk toe, vooral door acquisities. De Gammaster-bedrijven (doorstraling) konden wederom hun omzet laten stijgen. Dit werd versterkt door de acquisitie van Stril AB (Zweden). De winstgroei bleef achter als gevolg van de suboptimale bezettingsgraad in de opstartfase van de nieuwe doorstralings-installatie in Etten-Leur.

De omzet van OPG's eigendomsapotheken is in twaalf maanden met meer dan de helft toegenomen, in hoofdzaak als gevolg van de aankoop van apotheken. De groep is thans uitgegroeid tot bijna 50 apotheken. De winstbijdrage steeg als gevolg van de acquisities in lijn met de omzetstijging.

Internationalisatie

In de verslagperiode werd een belang van 17% genomen in de Noorse farmaceutische groothandel NMD. Per 1 juli nam OPG een controlerend belang (62%) in de Poolse distributieonderneming Orfe. Dit zijn belangrijke stappen in OPG's strategie, waarbij onder meer gestreefd wordt naar een groothandelspositie met een Europese dimensie.

In vervolg op de verwerving van het controlerend belang in Orfe is een bod uitgebracht op circa 21% van de aandelen van Orfe. Het bod is genotificeerd bij de beurscommissie van de effectenbeurs te Warschau. Aangezien een beslissing tot op heden is uitgebleven, is dientengevolge - gelet op de aan de bieding verbonden voorwaarden - het bod komen te vervallen. Zodra de beurscommissie zich heeft uitgesproken, zal OPG zich beraden op vervolgstappen.

Verwachtingen

De door de overheid aangekondigde korting op de vergoeding van apotheekhoudenden (de zogenaamde 'claw-back') zal in de tweede helft van het verslagjaar de marges op de Nederlandse farmaceutische activiteiten van de groep onder druk zetten. Gepaste maatregelen zullen worden genomen om dit zoveel mogelijk tegen te gaan. De Directie verwacht dat de recentelijk gerealiseerde acquisities voor verdere compensatie zullen zorgen. Voor de tweede helft van 1999 verwacht de Directie een resultaat dat in de orde van grootte ligt van dat van het eerste halfjaar 1999.

Profiel OPG Groep

De OPG Groep is gespecialiseerd in farmaceutische groothandel en distributie, in marketing en distributie van medische artikelen en in doorstralingsdiensten (ioniserende gamma- of bèta-straling). De groep richt zich hoofdzakelijk op professionele afnemers in de gezondheidszorg: apotheken, ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen. Daarnaast richt de groep zich echter meer en meer op de eindgebruiker. Als gevolg van een wijziging van het boekjaar had het verslagjaar 1998 slechts betrekking op 8 maanden, te weten de periode 1 mei 1998 tot en met 31 december 1998. Over deze periode behaalde OPG een omzet van EUR 800 miljoen (heel boekjaar 1997/1998 eindigend op 30 april 1998: EUR 1.180 miljoen). Per 30 juni 1999 zijn ongeveer 2.350 mensen bij OPG werkzaam (berekend op fulltime basis).

Drs. H.A.M. Suykerbuyk
Algemeen secretaris/General Secretary
Telefoon/Telephone: +31(0)30 282 16 09
Fax: +31(0)30 282 16 89
E-mail: post@groep.opg.nl

Deel: ' Nettoresultaat gewone bedrijfsuitoefening OPG Groep +12,9% '
Lees ook