Rotterdam, 9 september 1999

NETTOWINST ICT AUTOMATISERING STIJGT MET 50,2% TOT NLG 10,52 MILJOEN IN EERSTE HELFT 1999

De nettowinst van ICT Automatisering N.V. (ICT) is in de eerste helft van 1999 met 50% gestegen tot NLG 10,52 miljoen (eerste helft 1998: NLG 7,00 miljoen). De winst per aandeel nam met ruim 49% toe van NLG 0,85 (EUR 0,39) in de eerste helft van 1998 tot NLG 1,27 (EUR 0,58) in de eerste zes maanden van 1999. De omzet steeg met 26% tot NLG 68,0 miljoen (eerste helft 1998: NLG 54,0 miljoen). Het bedrijfsresultaat kwam uit op NLG 15,8 miljoen, een stijging van 48% ten opzichte van de eerste helft van 1998 (NLG 10,7 miljoen). Het aantal medewerkers is sinds ultimo 1998 met 40 personen toegenomen tot 721 per 30 juni 1999.

Op basis van deze resultaten heeft de directie van ICT de verwachting voor heel 1999, een nettowinststijging van tenminste 30% vergeleken met 1998, naar boven bijgesteld tot tenminste 35%.

Toelichting resultaat

De marge op het niveau van het bedrijfsresultaat is gestegen van 19,8% naar 23,2%. De gestegen afschrijvingen, als gevolg van de hogere investeringen door de toename van het aantal interne werkplekken, en de hogere wervingskosten konden ruimschoots worden gecompenseerd door de voortgaande kostenbeheersing. De bezettingsgraad was licht lager dan in het eerste halfjaar van 1998.

Personeel

Het gemiddelde aantal medewerkers nam toe van 590 in het eerste halfjaar 1998 tot 697 in de vergelijkbare periode in 1999. Het personeelsverloop liet, omgerekend naar een percentage op jaarbasis, een daling zien van 10% naar 9%. In het eerste halfjaar zijn naar verhouding meer ervaren IT'ers dan schoolverlaters aangenomen. ICT verwacht dat in de tweede helft van 1999 het aantal schoolverlaters relatief groter zal zijn omdat er dan meer schoolverlaters op de arbeidsmarkt komen. In tegenstelling tot 1998, toen er een vijftiental Indiërs bij ICT in dienst trad, konden er in 1999 geen nieuwe medewerkers uit India worden aangenomen als gevolg van een wijziging in de voorwaarden van Arbeidsvoorziening tot het verkrijgen van werkvergunningen voor Indiërs. Een algemene trend is de afnemende mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dit heeft tot gevolg dat extra wervingsinspanningen noodzakelijk zullen zijn om de gewenste groei in personeel vast te houden.

Gang van zaken eerste halfjaar 1999

De omzet van de markt voor Embedded Software steeg van NLG 44,8 miljoen tot NLG 55,6 miljoen. De activiteiten binnen de segmenten Consumenten Systemen & Multimedia (CSMM) en Gedistribueerde Systemen & Mechatronica (DSM) kenmerkten zich door een verdere verdieping van de bestaande relaties met afnemers. Binnen het segment Professional Systems & Telecom (PST) wordt nadrukkelijk gekeken naar de verdere uitbouw van de Telecom activiteiten. Hierbij kan ook de in juli bekendgemaakte voorgenomen acquisitie van X-tern Beheer (in het segment Administratieve Automatisering) een belangrijke rol spelen, omdat naast productontwikkeling de vraag groeit naar het backofficedeel. Het vermogen van ICT om deze totaaloplossing in te vullen draagt verder bij aan de gewenste profilering van ICT op deze markt. De omzet van de markt voor Productie Automatisering nam toe van NLG 9,2 miljoen in het eerste halfjaar 1998 tot NLG 12,4 miljoen in de vergelijkbare periode van 1999. Het segment Industrie & Distributie kon profiteren van het herstel van de vraag bij één van haar afnemers die werkzaam is in de basisindustrie.

Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de uitbouw van de Embedded Software-activiteiten van ICT in Duitsland loopt nog steeds. Het tekort aan ervaren personeel in Duitsland en de gefragmenteerde markt bemoeilijken echter een snelle voortgang. Niettemin toont de succesvolle gang van zaken bij Mannesmann VDO, inmiddels goed voor ruim 7,5 % van de omzet van ICT, aan dat er volop mogelijkheden zijn. Daar werkt een groep ICT'ers op locatie die zorgt voor de coördinerende werkzaamheden, terwijl het uitvoerende werk bij het ICT-lab in Nederland wordt gedaan. Dit concept biedt ook mogelijkheden voor andere potentiële afnemers in Duitsland.

De Administratieve Automatiseringsactiviteiten van Top Spirit lieten, evenals in 1998, een tegenvallende groei zien. De oorzaak hiervoor is het gebrek aan naamsbekendheid op de arbeidsmarkt. Na afronding van de beoogde acquisitie van X-tern Beheer, zal het mogelijk zijn deze activiteiten beter te positioneren in de markt, wat naar verwachting een positief effect zal hebben op het werven van nieuw personeel.

Vooruitzichten

ICT ziet volop mogelijkheden om de bestaande activiteiten te continueren en verder uit te bouwen in de tweede helft van 1999. Tot op heden zijn er geen signalen dat het naderende millennium van invloed zal zijn op aard en omvang van de activiteiten. Het werven van nieuwe mensen zal een voortdurende inspanning vergen. Voor het tweede halfjaar voorziet ICT een voortgaande positieve ontwikkeling van het resultaat. Op basis hiervan heeft de directie van ICT de verwachting voor heel 1999, een nettowinststijging van tenminste 30% vergeleken met 1998, naar boven bijgesteld tot tenminste 35%.

Profiel

ICT Automatisering is een van de grootste, zelfstandige softwareontwikkelaars in Nederland en levert diensten aan hightech- en complexe industriële ondernemingen. ICT Automatisering opereert vanuit drie vestigingen in Rotterdam, Eindhoven en Deventer. Kernactiviteiten van ICT Automatisering zijn Embedded Software (software die deel uitmaakt van en ingebouwd is in producten) en Productie Automatisering. Ultimo 1998 had ICT Automatisering 681 medewerkers in dienst. Over 1998 boekte ICT een nettowinst van NLG 15,3 miljoen op een netto-omzet van NLG 111,5 miljoen.

Bijlagen

De onderstaande bijlagen zijn te downloaden vanaf het Intranet: https://www.home.ict.nl/nieuws.nsf

* geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 1999

* geconsolideerde balans per 30 juni 1999 en verloop eigen vermogen

* geconsolideerde winst- en verliesrekening en balans 1e HJ 1999 in EUR

Deel: ' Nettowinst ICT automatisering stijgt met 50,2% '
Lees ook