Rabobank Nederland

Nettowinst Internatio-Muller NLG 167,0 miljoen, +42%

Beursmedia/Betten, 18/3/1999

Internatio-Muller heeft bekendgemaakt dat de nettowinst is toegenomen van NLG 115,8 miljoen tot NLG 167,0 miljoen, een stijging van 42%. Exclusief buitengewone baten en lasten steeg het nettoresultaat met NLG 17,4 miljoen (+15%) naar NLG 134,6 miljoen. De onderneming stelt een keuzedividend voor van NLG 1,90, 19% hoger dan vorig jaar.

Het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen bedroeg NLG 186 miljoen, hetgeen daarmee 16% hoger lag dan het voorgaande jaar. De belastinglast nam toe met NLG 7 miljoen tot NLG 48,5 miljoen.

De winst per aandeel exclusief buitengewone baten en lasten over het sinds ultimo 1997 met 1,7% verhoogde gemiddeld uitstaande aandelenkapitaal steeg met 13% van NLG 4,74 (EUR 2,15) naar NLG 5,35 (EUR 2,43).

De netto groepsomzet steeg met NLG 1.440 miljoen naar NLG 5.275 miljoen. Per saldo zorgen nieuwe acquisities (waaronder Rud. Otto Meyer) voor een omzetstijging van NLG 1.270 miljoen. De stijging van de omzet werd volgens het bedrijf voor NLG 45 miljoen negatief beïnvloed door wisselkoerseffecten. De autonome groei bedroeg NLG 215 miljoen.

'Aan de resultaatstijging werd in belangrijke mate bijdragen door de gepleegde acquisities', aldus het bedrijf. De kasstroom werd onder meer beinvloed door gepleegde acquisities voor een totaalbedrag van NLG 257 miljoen, waarvan NLG 209 miljoen aan goodwill ten laste van het eigen vermogen is gebracht. De netto investeringen in materiele vaste activa bedroegen NLG 61 miljoen tegen NLG 41 miljoen een jaar eerder.

De totale omzet van de divisie Handel steeg met NLG 315 miljoen naar NLG 2,8 miljard. Hiervan was NLG 181 miljoen toe te rekenen aan overgenomen chemische distributieondernemingen. Het resultaat na rente daalde van NLG 111,0 miljoen naar NLG 109,1 miljoen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nettowinst Internatio-Muller stijgt met 42% naar 167 miljoen '
Lees ook