Nettowinst Laurus stijgt 17%, 22 maart 2000

Hoofdpunten:
Nettowinst stijgt 17% tot 112 miljoen

Bedrijfsresultaat 182 miljoen (+16%)

Omzet groeit 1,2% naar 5.589 miljoen

Winst per aandeel neemt 15% toe tot 0,91

Dividend stijgt 17% naar f 0,70 ( 0,32)

Fusie-integratie op schema

Synergievoordelen 1e fusiejaar behaald ( 9,1 miljoen)

Start in 2000 met online supermarktactiviteiten

Nettowinst stijgt 17% tot 112 miljoen. Het aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde foodretailconcern Laurus N.V. heeft in het boekjaar 1999 een nettowinst behaald van 112 miljoen. Dit is 17% meer dan de winst over 1998 ( 95 miljoen). De winst per aandeel nam toe met
15% tot 0,91.

Omzet Laurus groeit 1,2% naar 5.589 miljoen. De nettoconcernomzet bedroeg in 1999 5.589 miljoen, een toename van 1,2% ten opzichte van
1998 ( 5.523 miljoen). Gecorrigeerd voor de 53e week van 1998 in Nederland bedroeg de omzetstijging 2,6%. Het bedrijfsresultaat bedroeg
182 miljoen (1998: 157 miljoen), een toename van 16%.
Acquisities en desinvesteringen. In Spanje werden vijf acquisities verricht, waarmee 213 supermarkten en 15 cash-and-carrys werden verworven. Door deze acquisities werd het werkgebied in Spanje verder uitgebreid en werden bestaande posities verder versterkt. Op 16 december 1999 werd overeenstemming bereikt met Groenwoudt Groep over de overname van haar levensmiddelendivisie. Deze transactie zal, na goedkeuring door de Nederlandse Mededingingsautoriteit, worden geëffectueerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000. De in 1998 gedeconsolideerde Retail Service Groep werd in de loop van 1999 verkocht. Tevens werden de slijterijketen Mitra en de Belgische harddiscountketen Eda in 1999 niet meer geconsolideerd.

Fusie-integratie op schema. De eind 1998 gestarte integratieteams hebben hun activiteiten in 1999 voortgezet en grotendeels afgerond. De inkoopactiviteiten werden gecentraliseerd en het nieuwe hoofdkantoor werd betrokken. 57 Vestigingspunten werden in de loop van 1999 omgebouwd naar een andere Laurus-formule. De beoogde synergie-opbrengsten van 9,1 miljoen in het eerste fusiejaar werden behaald.

Nederland. De groei van de omzet bij de Nederlandse supermarkten bedroeg volgens Nielsen 2,2%. De omzet van Laurus bedroeg in 1999
4.030 miljoen (1998: 4.182 miljoen), een daling van 3,6%. In 1998 bestond het boekjaar in Nederland uit 53 weken. Gecorrigeerd voor de omzetten van de gedeconsolideerde en verkochte bedrijven en de 53e week van 1998 bedroeg de stijging 1%. Het marktaandeel van de formulegebonden winkels steeg met 0,1% tot 21,5%. Het marktaandeel van totaal Laurus nam af met 0,6% tot 23,8%. Deze daling deed zich, conform eerder uitgesproken verwachtingen, voor bij groothandelsomzet aan niet-formulegebonden afnemers. Het bedrijfsresultaat steeg met 11% tot 148 miljoen (1998: 132 miljoen). Gecorrigeerd voor gedeconsolideerde en verkochte bedrijven bedroeg de stijging 15%.

Konmar. Deze grootschalige full service formule heeft met 30 eigen vestigingen een succesvol jaar achter de rug. De omzet steeg met 7,0% (9,1% excl. week 53 in 1998) tot 464 miljoen (1998: 434 miljoen). Drie filialen werden omgebouwd naar het nieuwe 'formule 2000'-concept, waarmee dit aantal vestigingen op vijf kwam. Dit concept heeft belangrijk bijgedragen aan de fraaie omzetstijging van de kleinere Konmar-vestigingen, met oppervlaktes van circa 2.500 m2. Een toenemend aantal Konmar-filialen profiteerde van de openstellingsmogelijkheden op zondag. Konmar realiseerde een flinke stijging van het resultaat. Het marktaandeel steeg verder naar 2,6%.

Super De Boer. De omzet van de full service formule Super De Boer, 412 vestigingen waarvan 159 eigen winkels, nam met 2,5% (4,5% excl. week
53 in 1998) toe tot 1.498 miljoen (1998: 1.463 miljoen). Met name de volledig naar de nieuwe formule omgebouwde eigen winkels en de supermarkten van zelfstandig ondernemers vertoonden een goede omzetstijging. Bij de nog niet volledig omgebouwde eigen filialen bleef de groei achter. Het marktaandeel bleef gelijk op 9,0%. Het bedrijfsresultaat was hoger. In het eerste volledige kalenderjaar dat de Super De Boer-formule actief was werden 85 vestigingen naar de Super De Boer-formule omgebouwd. Voor 2000 staan er opnieuw 80 vestigingen op de nominatie om te worden verbouwd. Door de sluiting van de distributiecentra in Doetinchem en Klundert vond een herverdeling van de logistieke activiteiten over de overige centra plaats. Naast één landelijk distributiecentrum voor langzaamlopende artikelen opereert Super De Boer nu met vier regionale distributiecentra van waaruit de snellopende artikelen worden gedistribueerd.

Edah. De omzet van de 319 prijsattractieve Edah-supermarkten, waaronder 84 franchise-vestigingen, bedroeg 1.232 miljoen, 1,9% onder het niveau van vorig jaar (1998: 1.256 miljoen) maar 0,3% boven 1998 excl. week 53. Het marktaandeel daalde fractioneel tot 7,0%. Ondanks de lagere omzet lag het bedrijfsresultaat boven het niveau van vorig jaar door een betere margemix, vooral bij Edah-Card-klanten. Edah kende met name bij de 64 Topstores een goede omzetontwikkeling. Deze winkels hebben een uitgebreider assortiment en kennen openingstijden tot 22.00 uur. Een belangrijk deel van de omzet in deze winkels wordt in de avonduren gerealiseerd. Het assortiment werd begin dit jaar met
500 artikelen uitgebreid, waaronder een groot aantal versproducten.
Spar Convenience. Door de voortgaande sanering onder de bij onze groothandel aangesloten kleinere formuleloze winkels daalde, conform de eerder uitgesproken verwachting, de omzet met 19% (18% excl. week
53 in 1998) tot 426 miljoen (1998: 527 miljoen). Dit betrof echter in hoofdzaak onrendabele omzet. Ook werden winkels overgedragen aan andere Laurus-formules. Het aantal Spar-winkels groeide tot 226. De naar de nieuwe Spar-buurtwinkelformule omgebouwde winkels deden het goed en wonnen marktaandeel. Het marktaandeel van Spar steeg naar 1,1% (1998: 1,0%). Het marktaandeel van de formuleloze winkels daalde van
3,0% naar 2,3%. Het bedrijfsresultaat ontwikkelde zich zeer goed. Op logistiek terrein is met de concentratie van de belevering aan kleinschalige afnemers vanuit distributiecentra in Alkmaar en Dordrecht een belangrijke efficiencyverbetering tot stand gebracht. Het distributiecentrum in Blokker werd gesloten.

Basismarkt. De omzet van harddiscountketen Basismarkt groeide met 5,6% (7,7% excl. week 53 in 1998) tot 346 miljoen (1998: 328 miljoen). Het bedrijfsresultaat verbeterde substantieel. Het marktaandeel groeide naar 1,8%. De in 1998 doorgevoerde restyling en de bijbehorende uitbreiding van het assortiment van 700 naar 1.250 artikelen, waaronder een groot aantal A-merken en versproducten, zorgde in 1999 voor een verdere verbetering van de omzet. Door overname van vestigingspunten van andere Laurus-werkmaatschappijen groeide het aantal vestigingen tot 187. In de loop van dit jaar zal naar verwachting de 200ste vestiging worden geopend.

Spanje. De omzet in Spanje is met 36% toegenomen tot 961 miljoen (1998: 704 miljoen). De gezonde economische ontwikkeling kwam vooral de non-foodsector ten goede. De Spaanse levensmiddelenmarkt daarentegen daalde licht. De omzetstijging van Laurus is grotendeels toe te schrijven aan acquisities. Met een marktaandeel van circa 3% is Laurus de zevende foodretailer van Spanje. Over de afgelopen drie jaar gemeten behoorde Laurus tot de drie snelstgroeiende foodretailers.

Er werden vijf bedrijven overgenomen, waarvan Mar-y-Mar en Disa (beide in de provincie Extremadura) de grootste waren. De drie (kleinere) overnames (Manuel Madrigal, Pellicer en Alindar) betekenden een versterking van de reeds bestaande werkgebieden in Almeria en Murcia. In totaal werden 213 supermarkten en 15 cash-and-carrys verworven. Inclusief 33 eigen openingen en 16 sluitingen steeg het totaal aantal Laurus-supermarkten in Spanje met 230 tot 710 (ultimo 1998: 480). Het totaal aantal cash-and-carrys bedraagt ultimo 1999 65 (1998: 50). Het bedrijfsresultaat steeg met 26% tot 28 miljoen (1998: 22 miljoen). Doordat alle overgenomen bedrijven eerst op de Laurus IT-systemen werden overgebracht alvorens een begin kon worden gemaakt met hun integratie, steeg het bedrijfsresultaat minder snel dan de omzet.

In de loop van 1999 werd in het noorden van Spanje een distributiecentrum voor producten met een lage omloopsnelheid geopend. Hierdoor kan een groter assortiment worden gevoerd waarbij de overige distributiecentra efficiënter de snellopende artikelen, inclusief een uitgebreid assortiment versproducten, kunnen beleveren. Om de groothandelsklanten van de overgenomen ketens beter van dienst te zijn is in 1999 een begin gemaakt met het actief ondersteunen van de Spar-formule.

België. De groei van de Belgische levensmiddelenmarkt bedroeg 2%. Het marktaandeel van Laurus in België bedraagt circa 4%. De omzet van Laurus België daalde met 6% tot 598 miljoen (1998: 637 miljoen) door de deconsolidatie van harddiscountketen Eda. Gecorrigeerd hiervoor bedroeg de stijging 0,3%. Bij groothandel Unidis steeg de omzet licht, ondanks de voortgaande afkalving in het segment van de kleinere winkels. Ook de omzet van de 112 Battard / Echo-supermarkten ontwikkelde zich positief. Het bedrijfsresultaat steeg met 142% naar 6 miljoen (1998: 3 miljoen). Betere resultaten bij zowel Battard / Echo als Unidis en de deconsolidatie van Eda hebben hieraan bijgedragen.

Vanaf begin 1999 werden alle activiteiten van Laurus België aangestuurd door een geïntegreerd directieteam. Een begin werd gemaakt met de integratie van de Belgische activiteiten. Zo werden in de loop van 1999 de inkoopactiviteiten gecentraliseerd. Door de volledige ombouw van 36 Spar-winkels, en de lancering van Eurospar, een moderne verssupermarkt op circa 1.000 m2 verkoopvloeroppervlakte in vijf steden, werd de teruggang van de omzet door de afkalving van de kleinere winkels gecompenseerd. Het totaal aantal Spar-vestigingen kwam eind 1999 uit op 414.

Overige activiteiten.

Pets Place. Pets Place, marktleider in dierenspeciaalzaken, behaalde een hoger bedrijfsresultaat bij een stijgende omzet. Alle 167 vestigingen, met een gemiddelde verkoopvloeroppervlakte van 125 m2, worden geëxploiteerd door franchisers.

Antoine Petit. Antoine Petit is met 68 coffeecorners en cadeaushops actief in ziekenhuizen en in beperkte mate in bouwmarkten. Op 20 maart
2000 werd bekendgemaakt dat een principeakkoord is bereikt over de verkoop van Antoine Petit aan Albron.

Maistro Food + Shop. Het aantal Maistro Food + Shop-vestigingen breidde zich met openingen in Best en Sassenheim uit tot vijf. Het gaat hier om vestigingen in combinatie met een benzinestation van Esso. Mitras Wijn Etcetera. In de eerste helft van 1999 vestigde Mitras Wijn Etcetera zich met kantoor en distributiecentrum in Doetinchem. Laurus heeft een economisch belang van 56% in deze joint venture met Groen-woudt Groep en Hermans Groep. Het eerste jaar van de nieuwe organisatie werd met een positief resultaat afgesloten. Met in totaal 335 slijterijen en een marktaandeel van 14% is Mitras Wijn Etcetera de tweede slijterijketen van Nederland. Eda - België. De voorgenomen verkoop van harddiscountketen Eda in België is nog niet gerealiseerd. Meerdere alternatieven worden bekeken. Operationele verliezen worden ten laste van een daartoe gevormde voorziening gebracht.

Financiële baten en lasten. Het saldo van financiële baten en lasten bedroeg -12 miljoen (1998: -10 miljoen). De toename is vooral toe te schrijven aan de financiering van de overgenomen bedrijven in Spanje. De netto-rentedekking bedroeg 14x (1998: 15x).

Belastingen. De belastingen bedroegen -58 miljoen (1998: -52 miljoen). De belastingdruk daalde van 35% naar 34% als gevolg van de mogelijkheid om een gedeelte van de Belgische winst fiscaal te compenseren met verliezen uit het verleden.

Netto winst en winst per aandeel. Het resultaat na belasting nam toe met 17% tot 112 miljoen. Het aantal uitstaande aandelen bedroeg ultimo
1999 128,2 miljoen (1998: 121,2 miljoen). Op 12 oktober 1999 zijn circa 6 miljoen warrants uitgeoefend tegen een uitoefenkoers van 7,62. Gemiddeld hebben 123,1 miljoen aandelen uitgestaan (1998: 121,0 miljoen). De winst per aandeel steeg met 15% tot 0,91.

Dividendvoorstel. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 17 mei 2000 te Amsterdam, wordt een dividend voorgesteld van f 0,70 ( 0,32) per aandeel (1998: f 0,60 ( 0,27)). Dit voorstel resulteert in een pay-out ratio van 35% en is in overeenstemming met het dividendbeleid op grond waarvan een uitkering wordt nagestreefd van 30 tot 40% van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen. Het dividend kan naar keuze geheel in contanten of, ten laste van de fiscaalvrije agioreserve, geheel in (certificaten van) gewone aandelen in een nog nader te bepalen verhouding worden opgenomen.

Financiële positie. Het balanstotaal bedroeg ultimo 1999 1.384 miljoen (1998: 1.296 miljoen). De toename ten opzichte van 1998 wordt vooral verklaard door de overnames in Spanje. Het eigen vermogen is toegenomen tot 347 miljoen (1998: 290 miljoen), overeenkomend met 25% van het balanstotaal (1998: 22%). Aan goodwill acquisities werd 85 miljoen afgeboekt. Toegevoegd werden de ingehouden winst ( 73 miljoen), de kapitaalstortingen in verband met uitgeoefende warrants (
45 miljoen) en optierechten ( 1 miljoen), meer keuzedividend 1998 in de vorm van aandelen dan was aangenomen ( 13 miljoen), alsmede een schatting van keuzedividenden 1999 in de vorm van aandelen ( 10 miljoen). Het garantievermogen (eigen vermogen plus nog niet gerealiseerde winst op verkochte panden en achtergestelde leningen) steeg door toename van het eigen vermogen tot 382 miljoen (1998: 329 miljoen), overeenkomend met een solvabiliteit van 28% (1998: 25%).

E-commerce. Na de experimenten in 1999 zal Laurus in 2000 starten met online supermarktactiviteiten in Nederland. Met meer dan 1.000 winkels beschikt Laurus over een fijnmazig netwerk voor uitlevering van internetbestellingen. Ook zal een test met uitlevering via rijdende winkels worden uitgevoerd. Er zullen eigen websites ontwikkeld worden voor bestellingen die via de dichtstbijzijnde supermarkt afgehaald of bezorgd kunnen worden. Op termijn zullen deze sites meer achtergrondinformatie, recepten en services bieden dan ooit in de winkel te verwerken zou zijn.

Vooruitzichten.

Bij de formulegebonden winkels in Nederland zal naar verwachting licht marktaandeel worden gewonnen. De groothandelsomzet aan kleine formuleloze afnemers zal onder druk blijven staan door de voortgaande sanering in dit segment. Na goedkeuring van de voorgenomen overname door de NMa zullen omzet en bedrijfsresultaat van de Groenwoudt levensmiddelendivisie vanaf 1 januari 2000 worden geconsolideerd. Als gevolg daarvan zullen omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst toenemen. De financiering van de overname van de levensmiddelendivisie van Groenwoudt Groep zal met vreemd vermogen geschieden. Met ingang van het boekjaar 2000 zal goodwill niet meer onmiddellijk rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen worden gebracht, maar op de balans geactiveerd en via de winst- en verliesrekening in 20 jaar worden afgeschreven. Hiermee rekening houdend zal het eigen vermogen indien Groenwoudt per 1 januari 2000 geconsolideerd zou worden, uitkomen op
20%. In Spanje zullen de omzet en het bedrijfsresultaat naar verwachting sterk toenemen door de acquisities in 1999 en de synergie-effecten die in het jaar 2000 zullen worden gerealiseerd. Het acquisitiebeleid wordt onverminderd voortgezet, zowel in bestaande werkgebieden alsook in provincies waar we nog niet actief zijn.

In België zal wederom de nadruk liggen op een verdere verbetering van de winstgevendheid. De omzet zal vrijwel gelijk blijven als saldo van groei bij de formulegebonden winkels en saneringen bij groothandelsomzet aan kleine formuleloze afnemers. De financieringslasten zullen in 2000 als gevolg van de financiering van de Spaanse acquisities en van de levensmiddelendivisie van Groenwoudt Groep verder toenemen. In het informatiememorandum dat in oktober 1998 bij de fusie werd uitgegeven, is een doelstelling voor groei van de winst per aandeel voor de komende vijf jaar van gemiddeld tenminste
10% per jaar uitgesproken. Wij herbevestigen deze doelstelling voor de komende vijf jaar. De eerste twee maanden van dit jaar zijn gekenmerkt door een hevige prijsconcurrentie in Nederland en meer dan normale concurrentiele druk in België en Spanje, waardoor de resultaten van deze eerste twee maanden beneden die van 1999 blijven. De ontwikkeling van de winst per aandeel (vóór afschrijving goodwill) zal voor de eerste helft van het jaar 2000 in belangrijke mate worden bepaald door het tempo en de mate waarmee de sterke prijsverlagingen van begin 2000 in Nederland zullen worden gevolgd door een normale prijsconcurrentie.

Belangrijke data

Publicatie jaarverslag 1999: 28 april 2000

Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 17 mei 2000

Ex-dividenddatum: 19 mei 2000

Vaststellen verhouding keuzedividend: 31 mei 2000

Betaalbaarstelling dividend: 6 juni 2000

Publicatie halfjaarcijfers 2000: 30 augustus 2000

GECONSOLIDEERDE BALANS (NA VOORGESTELDE WINSTBESTEMMING)
1999 1998

(x 1 miljoen euro)

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa 634 595
Financiële vaste activa 114 102

748 697

Vlottende activa
Voorraden 353 325
Vorderingen 263 240
Liquide middelen 20 34

636 599

Totaal 1.384 1.296

Passiva

Eigen vermogen 347 290

Nog niet gerealiseerde winst
op verkochte panden 6 8

Voorzieningen 93 118

Langlopende schulden
Achtergestelde lening 29 31
Overige langlopende schulden 118 173

147 204

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen 40 17
Overige (Crediteuren) 751 659

791 676

Totaal 1.384 1.296

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING


1999 1998
pro forma
(x 1 miljoen euro)

Netto omzet
Nederland 4,030 4,182
Spanje 961 704
België 598 637

Netto omzet 5,589 5,523

Bedrijfsresultaat (exclusief onroerendgoedresultaten) Nederland 148 132
Spanje 28 22
België 6 3

Bedrijfsresultaat (exclusief onroerendgoedresultaten) 182 157 Bedrijfsresultaat (onroerendgoedresultaten) 0 2 Bedrijfsresultaat (totaal) 182 159

Financiële baten en lasten -12 -10

Belastingen -58 -52

Netto winst 112 97

Af: Resultaat onroerendgoed na belastingen 0 2
Netto winst (exclusief onroerendgoedresultaten) 112 95

Kerncijfers


1999 1998
pro forma

Winst per gewoon aandeel (in euro) 0.91 0,79*
Gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000.000) 123.1 121.0 Aantal aandelen ultimo boekjaar (x 1.000.000) 128.2 121.2 Aantal aandelen ultimo boekjaar full potential (x 1.000.000) 129.5
128.6
Interestdekking (bedrijfsresultaat / nettorente) 14x 15x* Solvabiliteit garantievermogen 28% 25%
Nettorentedragende schuld / eigen vermogen 48% 64% Nettorentedragende schuld / bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 0.61 0,78*
Bedrijfsresultaat / netto omzet 3.3% 2,8%*


*) Exclusief onroerendgoedresultaten

Deel: ' Nettowinst Laurus stijgt 17 procent '
Lees ook