Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

M voor Musea
Brugge, 24/8/1999

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 24 augustus 1999
99/DPC/PB/Nr. 0150

behandelend ambtenaar : Philips Caroline

M VOOR MUSEA
NETWERK "MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS
IN WEST-VLAANDEREN EN NOORD-FRANKRIJK

· Bailleul: Musée Benoît-De-Puydt
· Bergues: Musée municipal
· Cassel: Musée dart et dhistoire
· Gravelines: Musée du Dessin et de lEstampe Originale · Hazebrouck: Musée Municipal
· Ieper: Stedelijk Museum, Hotel-Museum Arthur Merghelynck, Museum Belle Godshuis
· Kortrijk: Broelmuseum, Groeningeabdij
· Lille: Musée de lHospice Comtesse
· Oostende: Ensorhuis, Museum voor Schone Kunsten · Saint-Omer: Musée de lhôtel Sandelin

Het "Netwerk van Musea voor kunst en geschiedenis in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk" is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen musea die zich situeren in een regio met een gemeenschappelijke culturele en historische achtergrond. Het gebied heeft ongeveer de vorm van een trapezium, in het zuidoosten begrensd door Kortrijk en Rijsel en in het noordwesten door Gravelines en Oostende. Het dichte wegennet zorgt ervoor dat het gebied zowel van Rijsel als van de kust even gemakkelijk bereikbaar is.

De nabijheid van de musea en de gelijkenissen tussen hun geschiedenis en verzamelingen zijn een bron van samenwerking. Deze musea zijn ondergebracht in gebouwen met een groot architecturaal en patrimoniaal belang, zoals grafelijke gebouwen, kloostergebouwen, particuliere herenhuizen en militaire versterkingen. Hun collecties bieden samen een volledig beeld van de verschillende stromingen binnen de Vlaamse kunst: de Gallo-Romeinse en middeleeuwse periode, de Bourgondische periode-18de eeuw en de 19de-20e eeuw. De musea staan dus niet op zich, maar vormen één geheel. Volgende musea zijn opgenomen in het netwerk :

De bedoeling van het netwerk is om via de grensoverschrijdende structuur te proberen de museumbezoeker door te sturen naar de andere musea van het netwerk. Op die manier wordt het publiek gesensibiliseerd voor het behoud van het patrimonium en wordt dit gegeven in een grotere context dan de puur lokale geplaatst. Bovendien laten de musea zich door structurele netwerkvorming opmerken tegenover de aangrenzende grote musea, waarbij ze een nieuw publiek aantrekken, dat vooral uit cultuurtoeristen bestaat.

"Musea voor Kunst en Geschiedenis" kwam tot stand in het kader van het Europese programma Interreg II. Naast het Provinciebestuur West-Vlaanderen, dat fungeert als projectleider, en de steden waarin de musea gevestigd zijn, nemen ook andere partners deel aan het project: de Conseil Général du Nord, de Association des Conservateurs du Nord-Pas- de-Calais en de "diensten cultureel erfgoed" van de Franse overheid.

Gemeenschappelijke acties

Een belangrijke realisatie binnen dit kader is de publicatie van de brochure "M voor Musea" / "M comme Musées". Het gratis boekje, dat werd uitgegeven in het Nederlands en het Frans, biedt een korte voorstelling van de musea die deelnemen. Deze brochure is niet enkel informatief, maar stimuleert ook museumbezoek bij de andere partners. Als de bezoeker vier stempels uit verschillende steden heeft verzameld, waarvan een in België en een in Frankrijk, krijgt hij in ruil voor de teruggestuurde kaart een mooie prijs toegestuurd door een van de deelnemende musea.

De verspreiding van de affiche "M voor Musea" / "M comme Musées" zorgt voor een grotere visibiliteit.

Ten slotte is er uit het samenwerkingsverband een blijvende grensoverschrijdende verstandhouding gegroeid, waarbij musea bereid worden gevonden om in onderling contact met tijdelijke uitwisseling van museumstukken elkaars tentoonstellingen op te waarderen en de link tussen de musea te benadrukken.

Nuttige adressen

Provincie West-Vlaanderen
Dienst Cultuur
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
tel. 050/40 35 77
fax 050/40 31 05

Deel: ' Netwerk Musea voor kunst en geschiedenis in West-Vlaanderen '
Lees ook