TOBJOB CONSULTANTS

Netwerk secretaresses opent deuren voor managers

NETWERK SECRETARESSES OPENT DEUREN VOOR MANAGERS

Onderzoek toont belang 'Verborgen Netwerk' aan:

Het netwerk van de topsecretaresses in Nederland opent deuren voor de managers waarvoor zij werken. Dat is een van de belangrijke uitkomsten van een onderzoek naar het netwerk van topsecretaresses, dat in opdracht van TopJobs Consultants is uitgevoerd door InterView onder 200 topsecretaresses van Nederlandse bedrijven. Het onderzoek toont dat een overgrote meerderheid van de topsecretaresses (87%) het eigen netwerk gebruikt om zaken voor de manager geregeld te krijgen.
De topsecretaresse richt zich daarbij vooral op andere topsecretaresses buiten de eigen organisatie (33%). Op enige afstand gevolgd door mensen binnen de eigen organisatie (21%) en topmanagers van andere organisaties (18%). Met recht kan hiermee gesproken worden van een 'verborgen secretaressenetwerk', dat het topmanagement in staat stelt optimaal te functioneren. Het onderzoek bevestigt daarmee uitspraken van diverse topmanagers, die eerder stelden dat zij nooit datgene bereikt zou hebben wat zij nu bereikt hebben zonder het netwerk van hun secretaresses.

Levensbelang
De topsecretaresse netwerkt vooral om informatie te vergaren (51%) en dingen geregeld te krijgen (44%). De secretaresse en de manager wisselen onderling ook informatie uit over de wederzijdse netwerken. Ook maken zij gebruik van elkaars netwerkcontacten. Niet alleen voor het management is het netwerk van de secretaresse van levensbelang, maar ook voor haar zelf. Voor tweederde (66%) van de topsecretaresses is hun netwerk dermate belangrijk, dat zij zonder dat netwerk hun werkzaamheden helemaal of gedeeltelijk niet zouden kunnen uitvoeren.
Het netwerken is voor de topsecretaresse dan ook een zeer wezenlijk onderdeel van haar functie geworden, dat niet alleen tijdens kantooruren wordt uitgeoefend, maar ook daarna in de privÄtijd. Instrumenten voor het netwerken zijn vooral de telefoon (90%), persoonlijke ontmoetingen (64%) en e-mail (56%). Saillant detail is dat vooral de jonge topsecretaresses (jonger dan 35 jaar) vaker gebruik maken van e-mail dan hun oudere functiegenoten. De onderzoeksuitkomsten zijn door netwerkspecialisten Marcel Metze en
Jos van Hezewijk bewerkt tot een speciale publicatie.
- o - o -

Deel: ' Netwerk secretaresses opent deuren voor managers '
Lees ook