Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)

Persbericht
Woerden, 30 november 2005

Netwerkorganisatie NAMIO opgericht voor de bestrijding van hiv en andere soa's bij migranten

Na twee jaren van voorbereiding is met ondersteuning van het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ de vereniging NAMIO opgericht. NAMIO is een nationale migranten netwerkorganisatie voor de bestrijding van hiv en aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's). NAMIO is een bundeling van regionale migrantenorganisaties in Nederland, die actief zijn op het gebied van voorlichting over en preventie van hiv en soa's.

Veel migranten ervaren de voorlichting, preventie en zorg rond seksueel overdraagbare aandoeningen als ontoereikend en niet aansluitend bij hun belevingswereld. Daarom is netwerkorganisatie NAMIO opgericht. De doelstelling van NAMIO is door bundeling van de ervaring en expertise, die bij de regionale migrantenorganisaties aanwezig is, bij te dragen aan een effectievere en efficiëntere aanpak van voorlichting over en preventie van aids en andere soa's bij migranten in Nederland. Op deze wijze hoopt NAMIO bij te dragen aan de bevordering van seksueel gezond gedrag onder migranten en aan een verbeterde toegang tot het Nederlandse zorgstelsel. NAMIO wil dat realiseren in samenwerking met andere organisaties die werkzaam zijn op dit terrein.

Samenwerking aanmoedigen
Om dit doel te bereiken zal NAMIO haar lidorganisaties, de migrantenorganisaties, aanmoedigen om samen te werken en om hun 'good practices' beschikbaar te stellen voor gebruik elders in het land. Tevens wil NAMIO zich als een volwaardige partner inzetten voor samenwerking en samenhang tussen de bestaande landelijke organisaties, zowel overheids- als niet-overheidsorganisaties, die actief zijn op het gebied van hiv/soa-bestrijding en -preventie. Per januari 2006 zal de ondersteuning van NAMIO door het NIGZ worden overgedragen aan SOA Aids Nederland.


------

Deel: ' Netwerkorganisatie NAMIO opgericht voor bestrijding hiv en andere so.. '


Lees ook