PERSBERICHT

FUSIE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SOCIETY EN TELECOM BUSINESS CLUB Netwerkverenigingen telecomprofessionals verder als Telecom Society (TSOC)

Den Haag, 28 september 2001 - De Vereniging Global Telecommunications Society en De Telecom Business Club gaan vanaf vandaag verder als één vereniging voor telecomprofessionals: Telecom Society. Telecom Society (TSOC) biedt haar leden een platform bij het zakendoen op de telecommarkt. Tevens kan men er informatie verkrijgen. TSOC organiseert hiertoe onder meer netwerkbijeenkomsten, lezingen, websitediensten en sponsordiners. Leden zijn afkomstig van telecomoperators, toeleveranciers, adviseurs en (internationale) afnemers. TSOC wil door deze fusie verder groeien, zowel in het aantal leden als in het aanbieden van faciliteiten voor de leden.

GTS werd in 1995 opgericht (300 leden) en richt zich sindsdien op het uitwisselen van kennis en ervaring in de telecombranche en het organiseren van bijeenkomsten met presentaties van leden en autoriteiten over relevante ontwikkelingen binnen de industrie. De Telecom Business Club (450 leden) organiseert sinds de oprichting in 1998 informele gesponsorde bijeenkomsten voor leden, leveranciers en adviseurs uit de telecombranche. De fusie creëert voor individuele leden en bedrijven een groot informeel netwerkforum van telecomprofessionals.

TSOC gaat verder in het ondersteunen van de leden in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de telecommarkt. Leden worden actief betrokken bij de maandelijkse bijeenkomsten en hebben zitting in speciale themacommissies. Het is de bedoeling dat leden op de hoogte worden gehouden van relevante ontwikkelingen door middel van een elektronische nieuwsbrief. De website (www.tsoc.nl) heeft als doel een portal op het gebied van telecom te zijn. In een besloten gedeelte ervan zullen diensten zoals vraag/aanbod, leden- en sponsorbestand en themafora beschikbaar zijn. In internationaal verband werkt TSOC samen met de zusterorganisaties van GTS in de Verenigde Staten en Engeland.

Het bestuur van TSOC bestaat uit 6 leden, allen afkomstig uit de telecombranche. De bestuursleden zijn:
Ad Ketelaars Voorzitter
Tarik Fawzi Vice voorzitter en webdiensten
Gerard van Duijnhoven Events
Carel Lanting Sponsorwerving
Annelita Reinders Ledenwerving
Kees Mulder Penningmeester

Op 1 november vindt de eerste gezamenlijke bijeenkomst plaats. # # #

Deel: ' Netwerkverenigingen telecomprofessionals verder als TSOC '
Lees ook