Halfjaarresultaten - 19/02/2003

Neuhaus-Halfjaarresultaten 2002-2003

PERSBERICHT

Onder EMBARGO tot 19 februari 2003, 17u40

Vlezenbeek, 19 februari 2003

Halfjaarresultaten 2002-2003

(niet geauditeerde cijfers)

Courant resultaat stijgt met 32,5%

Omzet stijgt met 6,1 %

Bevredigende halfjaarresultaten ondanks moeilijke economische omstandigheden.

1. Voornaamste resultaten

* een geconsolideerde omzet van 37,7 miljoen (+ 6,1%).
* een bedrijfscashflow van 7,3 miljoen (+ 21,3%).
* een courante cashflow na belasting van 5,9 miljoen (+ 20,5%).
* een courant resultaat van 3,9 miljoen (+ 32,5%).
* een nettowinst van 3,3 miljoen (+ 41,6%).
Geconsolideerde kerncijfers (in '000')
1e semester 2002-2003 2001-2002 2002-2003 Evolutie

Netto omzet 35.501 37.657 6,1%
Bedrijfsresultaat 3.462 4.705 35,9%
Financieel resultaat -529 -819 54,8%
Courant resultaat 2.933 3.886 32,5%
Uitzonderlijk resultaat 6 9 50,0%
Belastingen 0 0

Resultaat na belasting en na minorities 2.324 3.290 41,6% Bedrijfscashflow (1) 6.006 7.285 21,3%
Courante cashflow (2) 4.863 5.861 20,5%
(1) Bedrijfswinst + courante afschrijvingen op vaste activa en consolidatieverschillen (2) Courant resultaat na minderheidsbelangen + courante afschrijvingen op vaste activa en consolidatieverschillen

Geconsolideerde kerncijfers per aandeel (in )
1e semester 2002-2003 2001-2002 2002-2003 Evolutie Aantal aandelen 930.000 930.000
Bedrijfsresultaat 3,72 5,06 35,9%
Netto resultaat per aandeel 2,50 3,54 41,6%

2. Commentaren bij de resultaten

Tijdens het eerste semester 2002-2003 realiseert de groep Neuhaus een geconsolideerde omzet van 37,7 miljoen of een stijging met 6,1% in vergelijking met dezelfde periode tijdens het vorig boekjaar. De bedrijfscashflow stijgt met 21,3% tot 7,3 miljoen en bedraagt 19,3% ten opzichte van de omzet. Het courant resultaat stijgt met 32.5% tot 3,9 miljoen. Een verhoogde productiviteit door de industrile investeringen van de laatste jaren en een strakkere controle van de kosten hebben het resultaat positief benvloed. De herstructurering in de USA, opgestart tijdens de eerste helft van het boekjaar, en de sluiting van de winkel te Chicago leveren eveneens een positieve bijdrage.
De nettowinst stijgt met 41,6% tot 3,3 miljoen in vergelijking met dezelfde periode tijdens vorig boekjaar.

PERSBERICHT

Onder EMBARGO tot 19 februari 2003, 17u40

Vlezenbeek, 19 februari 2003

3. Activiteitenverslag

Omzet per merk

De omzet van het merk Neuhaus stijgt globaal met
3,0% tot 14,45 miljoen tijdens het eerste semester van 2002-2003. Het internationale luxemerk
Neuhaus tekent een mooie stijging op van 8,6%
zowel in de Belux markt als in de luchthavens. In de USA wordt een omzetstijging van 3,5%
gerealiseerd, terwijl de verkopen in Duitsland en
Japan met respectievelijk 2,3% en 14,5% dalen.
Jeff de Bruges bevestigt zijn groei met een stijging van 9,8% tot 18,7 miljoen. Deze wordt zowel
gerealiseerd door de opening van 5 bijkomende eigen winkels als door een stijging van de verkoop bij de bestaande winkels. De omzetten van Union, Mondose en Astrio, die 12,1 % van de totale omzet van de Groep uitmaken, stijgen met 1,4% tot 4,54 miljoen.

Omzet per regio

De verkoop op de Belux-markt kent een groei van
7,4% die vooral te danken is aan de stijging van
Neuhaus met 8,6% en van Astrio met 21,0%. Union
kent een daling van 10,0% en Mondose van 2,8%.
De verkoop op de Franse markt groeit met 8,6% en
dit is uitsluitend te danken aan de goede prestaties van het merk Jeff de Bruges.
Door de aanhoudende recessie in Duitsland daalt de verkoop er met 1,7%. In de rest van Europa is de
daling van de verkoop uitsluitend te wijten aan de terugvallende verkopen op de Engelse markt (-35%) na de sluiting in februari 2002 van het niet rendabele filiaal in de UK. De verkoop in de USA stijgt met 3,4%, terwijl deze in Japan daalt met 16,3%. De duty free verkopen wereldwijd stijgen met 8,5%. De duty free verkoop in Zaventem stijgt slechts met 4,2%, maar heeft nog steeds af te rekenen met een ondermaats passagiersaantal (30% beneden het peil van voor 11 september).

4. Vooruitzichten

Neuhaus zit duidelijk opnieuw op het goede spoor ondanks moeilijke economische omstandigheden en zal in het tweede semester op ditzelfde elan verdergaan niettegenstaande de stijging van de cacaoprijzen.

Kalender 2003


* Einde boekjaar : 30 juni 2003

* Bekendmaking van de voorlopige jaarresultaten : 3 september 2003
* Jaarvergadering : 14 oktober 2003

Inlichtingen

Neuhaus N.V. - Postweg 2 B - 1602 Vlezenbeek
Fax 02-568 22 21 - E-mail: info@neuhaus.be - http:/www.neuhaus.be Press Relations : Marlne Vonken, Gedelegeerd Bestuurder, tel. 02-568.22.01 -marlene.vonken@neuhaus.be
Investor Relations : Annemie Reydams, Financieel Directeur, tel. 02-568.22.02 -annemie.reydams@neuhaus.be
In '000' 2001-2002 2002-2003 % verschil
Neuhaus 14.028 14.447 3,0%
Jeff de Bruges 16.997 18.666 9,8%
Mondose en P.L 1.722 1.694 - 1,6%
Union 2.432 2.478 1,9%
Astrio 322 372 15,5%
Totaal 35.501 37.657 6,1%
In '000' 2001-2002 2002-2003 % verschil
Belux 6.831 7.339 7,4%
Frankrijk 16.926 18.387 8,6%
Duitsl.-Oost. 2.247 2.209 - 1,7%
Rest Europa 2.860 2.743 - 4,1%
Rest wereld 4.191 4.324 3,2%
Luchthavens 2.446 2.655 8,5%
Totaal 35.501 37.657 6,1%

Bron: Neuhaus
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Neuhaus-Halfjaarresultaten 2002-2003 '
Lees ook