Nevenvestiging voor SARA in Almere


Burgemeester en wethouders van Almere en de SARA Computing Services in Amsterdam willen nog dit jaar een nevenvestiging van SARA in Almere realiseren. SARA is een toonaangevend expertisecentrum op het gebied van computers en netwerken. De vestiging van een dpendance van dit unieke en (inter)nationaal gerespecteerd centrum draagt bij aan de realisatie van hoogwaardige communicatie-infrastructuur in Almere. De aantrekkelijkheid van Almere als vestigingsplaats voor ICT-bedrijven neemt hiermee aanzienlijk toe. Voor SARA wordt het zo mogelijk om de activiteiten op het gebied van High Performance Computing en Networking (HPCN) sterk uit te breiden.

De gemeente Almere heeft werkgelegenheidsgroei als het belangrijkste speerpunt van beleid. Op dit moment heeft Almere ruim 143.000 inwoners en 46.000 arbeidsplaatsen. Nog dit jaar wordt het aantal van 150.000 inwoners bereikt. Het aantal arbeidsplaatsen zal dit jaar wederom met tenminste 4.000 toenemen. Hoge prioriteit wordt toegekend aan het aantrekken van ICT-bedrijven en -organisaties. Daartoe bouwt de gemeente nu onder meer het Alnovum, een business en sciencecentre voor ICT-bedrijven en Ðopleidingen. Hier wordt ook gevestigd het Instituut voor Information Engineering, een HBO-studie en specialisatie van de opleiding Hogere Informatica van de Hogeschool van Amsterdam.

Aan de vestiging van SARA in Almere draagt de gemeente middels een projectsubsidie aan SARA fl. 4,5 miljoen bij vanuit het gemeentelijk fonds voor de economische ontwikkeling.

SARA Computing Services

Het nationale expertisecentrum SARA wil haar activiteiten op het terrein van High Performance Computer en Networking (HPCN) sterk uitbreiden. Almere biedt daarvoor de ruimte en het juiste vestigingsklimaat. Tussen de vestiging van SARA in Almere en de hoofdvestiging in Amsterdam Watergraafsmeer wordt een breedbandverbinding aangelegd. Deze zeer snelle en stabiele glasvezelverbinding zorgt ervoor dat SARA ook in Almere optimaal wordt verbonden met de belangrijkste aanbieders van
communicatie-infrastructuur, internetbedrijven en de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX). Zo wordt in Almere dezelfde hoogwaardige omgeving gecreerd als in de Watergraafsmeer.

Gevestigde en nieuw te vestigen bedrijven in Almere met behoefte aan breedbandige verbindingen hebben profijt van deze ontwikkeling. De komst van SARA en in het verlengde daarvan de aanleg van hoogwaardige communicatie-infrastructuur, is naar de overtuiging van het gemeentebestuur een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de vestigingsvoorwaarden en een toename van de concurrentiekracht van Almeerse bedrijven.

Project

De samenwerking tussen gemeente en SARA spitst zich toe op drie, nog nader uit te werken, onderdelen. De Almeerse vestiging van SARA zal onderdak bieden aan computers van strategisch belangrijke klanten ('housing') en een zogenaamd Virtueel Reality Laboratory. Daarnaast wordt een platform voor Informatiemanagement ontwikkeld in samenwerking met al aanwezige bedrijven en het Instituut voor Information Engineering.

De gemeente Almere en de provincie Flevoland zien de mogelijkheden uitgebreid voor de verbetering van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven via het internet. Ook wordt de toegang van inwoners, bedrijven en instellingen tot allerhande informatiebronnen aanmerkelijk verbeterd.

Europa

Het bestuur van de Provincie Flevoland onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om het project onder te brengen in het Europees Vervolgprogramma voor Flevoland, waardoor het in aanmerking komt voor Europese medesubsidiring. Immers, de vestiging van SARA in Almere zal een enorme impuls geven aan de ICT-ontwikkelingen en de groei van de werkgelegenheid in de gehele provincie.SARA - Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam Postbus 94613 NL-1090 GP Amsterdam - Kruislaan 415, NL-1098 SJ Amsterdam
Tel. (31) 020 5923000 - Fax (31) 020 6683167
| Home | SARA | High Performance Computing | Virtual Reality | High Performance Networking | | Facility Management | Information Management | Customer support - Klantenservice |
| News - Nieuws | Jobs - Vacatures | Search - Zoeken | System status | SARA website |

Deel: ' Nevenvestiging voor SARA Computing Services in Almere '
Lees ook