Centrum voor Arbeidsverhoudingen

PERSBERICHT - NEVIS en STIFVOS stappen naar de rechter - (12-02-99)

De Nederlandse Vereniging van Internaatsbesturen Schippersjeugd (NEVIS) en de Stichting Financiering Voorzieningen Schippersjeugd (STIFVOS) stappen naar de rechter nu het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft laten weten niet van plan te zijn het besluit van 22 december 1998, waarin het kindbedrag voorlopig is vastgesteld op f 26.855,-, te heroverwegen.

In een bezwaarschrift heeft de NEVIS het ministerie verzocht om, in afwachting van de definitieve beschikking, voor de duur van het overleg subsidie te verstrekken conform de aanvrage voor 1999, of in elk geval geen lager kindbedrag dan in 1998. Door middel van een kort geding wil de NEVIS bereiken dat het ministerie, op last van de rechter, tegemoet komt aan dit verzoek.

Deel: ' NEVIS en STIFVOS stappen naar de rechter '
Lees ook