Newconomy

NEWCONOMY INVESTEERT IN ELSEVIER TRAINING EN IS IN ONDERHANDELING MET EXPLAINERDC OVER OVERNAME

Amsterdam, 18 juni 2002

Newconomy N.V. zal 50% van de aandelen van Elsevier Training N.V. overnemen. De overige 50% zullen worden gehouden door het Belgische Learning Technology N.V., waarin ook het management van Elsevier Training participeert.

Tevens wordt met de aandeelhouders van ExplainerDC gesproken over een overname van 100% van de aandelen van ExplainerDC. De gesprekken zijn in een afrondend stadium.

Beide ondernemingen zullen, bijzondere omstandigheden voorbehouden, vanaf het boekjaar 2003 een positieve bijdrage leveren aan het resultaat van Newconomy N.V. De transacties zullen uit eigen middelen worden gefinancierd.

De overnames passen in het nieuwe participatiebeleid zoals dat vandaag tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Newconomy is gepresenteerd. Newconomy zal zich in de toekomst concentreren op de uitbouw van de actitiviteiten op het gebied van ICT dienstverlening en business integratie. Dit zal gebeuren door een combinatie van overnames en autonome groei. Newconomy streeft daarbij naar controlerende belangen in ondernemingen die elkaar aanvullen en versterken.

Over Elsevier Training N.V.

Elsevier Training is een bedrijf actief op het kruispunt van ICT en opleidingen met tal van referenties in grote en middelgrote bedrijven. Elsevier Training heeft vestigingen in België, Nederland en Frankrijk. In 15 jaar tijd is Elsevier Training uitgegroeid tot één van de meest ervaren specialisten in ICT-opleidingsprojecten voor eindgebruikers met een rijk aanbod aan producten en diensten, met een sterke nadruk op e-learning. De specifieke projectmethodiek komt het best tot haar recht in de PC@Home projecten (PC-Privé Projecten). Deze opleidingstrajecten voorzien in een totaalservice met o.a. logistieke- en technische support, helpdesk, development, hosting en rapportering.

Voor meer informatie bezoekt u .

Over ExplainerDC

Explainer DC is een zelfstandige ICT onderneming met een relatief lange geschiedenis. Al eind jaren '80 maakte het bedrijf een start met de eerste interactieve producties. Anticiperend op alle ontwikkelingen op het gebied van multimedia, digitale communicatie en internettechnologie is het bedrijf uitgegroeid tot een van de toonaangevende en meest ervaren spelers in Nederland als het gaat om advies en realisatie op het gebied van e-business. In alle jaren van haar bestaan heeft Explainer DC altijd gestaan voor een eigen beleid en heeft ze zich niet mee laten slepen door hypes, anti-hypes of andere trends.

De visie van Explainer DC op het vakgebied is een nuchtere: de inzet van internettechnolgie ter verbetering van bedrijfsprocessen en marktpropositie is onderdeel van ieder gezond bedrijf en de vormgeving daarvan is een vak. Een vak dat Explainer DC als geen ander beheerst. 'Respect voor elkaars ambacht' is iets dat hoog in het vaandel staat bij Explainer DC. De klant heeft verstand van zijn ambacht, Explainer DC van het hare. De combinatie van deze kennis en het respect zijn essentieel voor zakelijk succes én een prettige samenwerking.
Explainer DC wil heel gericht een expliciete marktbehoefte invullen: de behoefte aan een volwassen, creatieve en gespecialiseerde organisatie die als ICT-partner optreedt voor haar klanten.

Explainer DC werkt onder andere voor: Nederlands Bibliotheek en Lectuur Centrum (NBLC), Ministerie van Landbouw en Visserij (UO Laser), Nationaal Restauratie Fonds, Bank of Scotland, RAI, Stichting SOA Bestrijding, Perry Sport en KPMG.

Voor meer informatie bezoekt u .

Voor informatie m.b.t. Newconomy kunt u terecht bij: Newconomy N.V.
Schurenbergweg 5
1105 AP Amsterdam Zuidoost
(The Netherlands)
Tel: +31 (0)20 4952000
Fax: +31 (0)20 4952001

Visit our website on:

Deel: ' Newconomy investeert in elsevier training en is in onderhandeling me.. '
Lees ook