Newconomy

Newconomy-participatie BuyOnline failliet

Amsterdam, 19 juli 2001

Newconomy N.V. (Euro.NM: NEWY), maakt bekend dat BuyOnline, een verkoper van computerproducten via het internet, door de arrondissementsrechtbank in staat van faillissement is verklaard. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om het bedrijf door te starten. Newconomy hield sinds augustus 1999 een belang van 19,5% in BuyOnline. In een vorige herwaarderingsronde was reeds rekening gehouden met deze ontwikkelingen en heeft een volledige afwaardering plaatsgevonden van het belang in BuyOnline, waardoor dit faillissement geen verdere negatieve invloed heeft op de resultaten van Newconomy.

Voor nadere informatie (niet voor publicatie):

Newconomy N.V.

C.J.J. van Steijn MBA

Gebouw Easterhillroad
Paasheuvelweg 50
1105 BJ Amsterdam
T: +31 (0)20 495 2000
F: + 31 (0)20 495 2001
M : +31(0) 50 691 920

www.newconomy.comDeel: ' Newconomy-participatie BuyOnline failliet '
Lees ook