Ingezonden persbericht


persbericht

Bunnik, donderdag 20 maart 2003

Autoriteit financiËle markten vernieuwt website

Neximus realiseert vernieuwing website AFM

In opdracht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft Neximus de website www.afm.nl vernieuwd. De vernieuwing is gebaseerd op bruikbaarheidstesten en suggesties van bezoekers. Sinds maandag 17 maart is de navigatiestructuur aangepast en is een verbeterde zoekfunctie beschikbaar. Verder is een sitemap toegevoegd en kunnen geïnteresseerden zich abonneren op de elektronische nieuwsbrief. Personen met een verminderd gezichtsvermogen kunnen de lettergrootte van de teksten eenvoudig vergroten.

Stapsgewijze verbetering

Als onderdeel van de internetstrategie van de AFM worden stapsgewijs verbeteringen in gebruiksvriendelijkheid, interactiviteit en functionaliteit van de website doorgevoerd. De recente vernieuwingsslag maakt de site beter toegankelijk en navigeerbaar.

www.afm.nl

Op de site wordt inzage gegeven in effectenwetgeving en beleidslijnen. Daarnaast zijn de meldingen van ondernemingen en personen, voor wat betreft kapitaalbelangen, te raadplegen. Verder is het mogelijk om na te gaan aan welke ondernemingen de AFM een vergunning heeft verleend of tegen welke bedrijven wordt gewaarschuwd. Hierdoor is de internetsite van de AFM een belangrijk informatiepunt voor de marktpartijen én het publiek.

Autoriteit Financiële Markten

De AFM is toezichthouder op het gedrag van en de informatieverstrekking door alle partijen op de financiële markten in Nederland: sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Met het gedragstoezicht wil de AFM een bijdrage leveren aan de toegankelijkheid en het goed functioneren van de financiële markten.

De AFM ziet erop toe dat alle partijen zich aan de relevante wetten en regels houden. Ook adviseert de AFM het Ministerie van Financiën bij het ontwikkelen van nieuwe wetten over het gedragstoezicht op de financiële markten. De AFM kan ook, binnen de door het ministerie gestelde grenzen, zelf regels ontwikkelen.

Over Neximus

Neximus is sinds 1997 een gespecialiseerde internet dienstverlener. Neximus adviseert, realiseert en integreert webtoepassingen. De focus ligt hierbij op het ontsluiten van (digitale) informatie. Organisaties worden sneller, effectiever en klantvriendelijker door het ontsluiten van informatie voor de medewerkers en klanten. Neximus werkt met en voor de top van het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid.

einde bericht

meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Tom Steenbakkers, 030 - 659 26 36, t.steenbakkers@neximus.com

Neximus bv

Regulierenring 2

3981 LB Bunnik

Tel: 030 659 26 36

Fax: 030 659 26 46

E-mail: info@neximus.com

Internet: www.neximus.com

Deel: ' Neximus realiseert vernieuwing website AFM '
Lees ook