Nederlands Huisartsen Genootschap


DKB-pakketten

NHG-nieuwsbericht van 28-01-1999.

Kort na elkaar zijn drie
NHG/LHV-Deskundigheidsbevorderings-(DKB-)pakketten verschenen: 20. Astma bij kinderen (Herziene versie)
53. Chronisch zieken. Uw zorg?
54. Dermatomycosen/Bacteriële huidinfecties

Binnenkort verschijnen verder:
1. Diabetes mellitus type 2 (Herziene versie)
2. Problematisch alcoholgebruik
3. Knieproblemen

Voor informatie over de pakketten kunt u bellen naar het secretariaat van de NHG-afdeling Deskundigheidsbevordering of naar Ron Helsloot, afdelingsmanager. Bij hen kunt u ook een folder met alle DKB-producten aanvragen en de brochure over het onderwijsarrangement 'Chronisch zieken. Uw zorg?' Dit onderwijsarrangement voor de begeleiding door de huisarts van mensen met een chronische ziekte omvat drie programma's: de cursus 'Begeleidingssystematiek', het hagro-programma 'Samenwerken en delegeren' en de vaardigheidstraining 'Begeleiden bij gedragsverandering'.

© copyright NHG 1999

Deel: ' NHG komt met nieuwe DKB-pakketten '
Lees ook