Nederlands Huisartsen Genootschap


Cardiovasculaire risicometer

NHG-nieuwsbericht van 28-01-1999.

De NHG-secties Preventie en Automatisering zijn bezig met de ontwikkeling van een gedigitaliseerde cardiovasculaire risicometer. Het is de bedoeling om een computerprogramma te maken, geïntegreerd in het Huisartsinformatiessteem (HIS) en gebaseerd op de risicokaart uit de CBO-consensus en NHG-Standaard Cholesterol. Met het programma wordt het mogelijk om het absolute risico van een patiënt op coronaire hartziekten en andere hart- en vaatziekten te berekenen op basis van geslacht, leeftijd en risicofactoren van de patiënt. Ook kan het effect van veranderingen in de risicofactoren zichtbaar worden gemaakt. In aansluiting op het computerprogramma wordt voorlichtingsmateriaal ontwikkeld met uitleg voor de patiënt. Het project wordt gesubsidieerd door de Hartstichting en uitgevoerd in samenwerking met de Werkgroep Onderzoek Kwaliteit (WOK) Huisartsgeneeskunde Maastricht

© copyright NHG 1999

Deel: ' NHG ontwikkelt cardiovasculaire risicometer '
Lees ook