Methylfenidaat op herhaling

7 maart 2000

Nieuws is soms een sudderlapje. In oktober 1999 vond in de media een uitgebreide discussie plaats over het voorschrijven van Ritalin (methylfenidaat) aan kinderen met ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), oftewel hyperactieve kinderen. Een half jaar later is het plotseling weer een issue, zonder dat er sprake is van nieuwe feiten of bevindingen. Hoe het ook zij, de NHG-woordvoerders Bas Rikken - projectleider Electronisch Voorschrijf Systeem - en Karel Rosmalen - hoofd standaardenontwikkeling hebben aan de pers het NHG-standpunt toegelicht. Rosmalen deed dat in het televisieprogramma NOVA op 7 maart. Rikken en Rosmalen: `In de regel schrijven huisartsen het middel niet eigenhandig voor. Zij zullen altijd advies inwinnen bij een jeugdpsyciater of kinderarts. Huisartsen echter die veel ervaring hebben met het stellen van de diagnose zijn wel degelijk in staat het geneesmiddel voor te schrijven.'
Het nieuwsbericht dat de helft van de recepten zijn uitgeschreven door huisartsen weerlegt het duo eenvoudig: `Uit de kencijfers van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) kun je die conclusie nimmer trekken. Men kan geen onderscheid maken of het gaat om nieuwe recepten die door huisartsen zijn uitgeschreven of om vervolgrecepten die in eerste instantie door specialisten zijn uitgeschreven.' Zie ook het standpunt verwoord door Bas Rikken in Medisch Contact van 15 oktober 1999, pag. 1391.


© copyright NHG 2000

Deel: ' NHG over nieuwe ophef Methylfenidaat ADHD-kinderen '
Lees ook