Nederlands Huisartsen Genootschap


Uit het februarinummer van Huisarts en Wetenschap

NHG-nieuwsbericht van 28-01-1999.

NHG-Standaard Diabetes up to date
De in 1988 als eerste gepubliceerde NHG-Standaard Diabetes Mellitus is geheel aangepast aan de nieuwste inzichten en wordt in dit nummer gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste versie zijn een nog grotere nadruk op de noodzaak van structurering van de diabeteszorg en andere afkappunten voor het stellen van de diagnose. Daarnaast zijn de richtlijnen voor de opsporing van personen met diabetes in hoog-risicogroepen aangepast en is het onderscheid tussen eerste en tweede generatie sulfonylureumderivaten komen te vervallen. Er is een voorkeur voor metformine bij mensen met een Quetelet index >> 27. Er zijn facultatieve richtlijnen opgenomen voor behandeling met insuline en richtlijnen voor de behandeling van hypertensie en vetstofwisselingsstoornissen bij patiënten met diabetes. De strak gestructureerde surveillance door de huisarts was ook onderwerp van discussie tijdens het jongste NHG-congres in Maastricht. Van deze discussie is een impressie opgenomen. (H&W
-1999;42(2) p.67 e.v./p.45)

In Memoriam prof. dr. F.J.A.Huygen
NHG-voorzitter dr. W. Stalman herdenkt de op 21 november jl. overleden Frans Huygen als de pionier van de hedendaagse gezinsgeneeskunde en als de medegrondlegger van het Nederlands Huisartsen Genootschap. (H&W 1999;42(2) p.47)

Bloeddruk lager als men even rust
Patiënten zouden een aantal minuten rust moeten nemen voor de huisarts de bloeddruk meet, stellen J.C.Bakx c.s. in hun artikel De invloed van een rustperiode op de bloeddruk. Wanneer de patiënt in elk geval vier minuten rust neemt na de eerste meting geeft de tweede meting een lagere waarde aan. Dit is vooral van belang bij een verhoogde systolische bloeddruk.

© copyright NHG 1999

Deel: ' NHG-Standaard Diabetes Mellitus aangepast '
Lees ook