Nederlands Huisartsen Genootschap


NHG-Standaarden in het Engels vertaald

PERSBERICHT

Dinsdag 23 juli 2002

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vertaalt de NHG-Standaarden in het Engels en heeft de eerste zes vertaalde NHG-Standaarden vandaag op zijn website gezet
. Aldus worden deze NHG-Standaarden ook in het buitenland toegankelijk.

Het NHG ontwikkelt op basis van wetenschappelijke inzichten concrete richtlijnen voor het dagelijks werk van de huisarts. Tot nu toe zijn ruim zeventig NHG-Standaarden tot stand gekomen. Deze NHG-Standaarden zijn een belangrijke peiler voor het handelen van de huisarts, en bevorderen de kwaliteit van de zorg aan patiënten.

Niet alleen nationaal, maar ook internationaal heeft het NHG een voortrekkersfunctie in het kwaliteitsbeleid van de huisartsgeneeskunde. Door de publicatie van de vertaalde standaarden wordt het internationale beleid inzake de huisartsgeneeskunde ondersteund.
Het NHG is actief lid van de WONCA Europe waarbij dertig nationale beroepsorganisaties van huisartsen aangesloten zijn. In WONCA-verband speelt het NHG een belangrijke rol in de discussies over de toekomst van de huisartsgeneeskunde in het zich verenigende Europa. Dit leidde tot de recente vaststelling van de Europese definitie van de huisartsgeneeskunde.
Daarnaast werkt het NHG binnen Europa concreet samen met overheden of zusterorganisaties in Roemenië, Griekenland, Turkije en buiten Europa in Costa Rica om de huisartsgeneeskunde te versterken. Artsenorganisaties en ministeries van volksgezondheid uit onder meer Frankrijk, Colombia en Australië hebben al Engelstalige NHG-Standaarden op papier ontvangen.

Het NHG heeft de eerste zes van de vertaalde NHG-Standaarden vandaag op zijn website geplaatst om deze kennis world wide toegankelijk te maken. De vertaling van de NHG-Standaarden werd mogelijk nadat de minister van VWS financiële ondersteuning had toegezegd.

Deel: ' NHG-Standaarden in het Engels vertaald '
Lees ook