Nederlands Huisartsen Genootschap


Abstracts NHG-UHI-Referatendag 1999 indienen vóór 15 februari 1999

NHG-nieuwsbericht van 21-12-1998.

De jaarlijkse NHG-UHI-Referatendag wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met de Vak-groep Huisartsgeneeskunde van de Rijksuniversiteit Leiden. De Referatendag vindt plaats op 11 juni a.s.

Huisarts-onderzoekers en onderzoekers op het terrein van de huisartsgeneeskunde worden van harte uitgenodigd om een referaat te houden of een poster te presenteren. De voorwaarden en criteria kunnen worden opgevraagd bij het NHG-bureau of bij een van de acht vakgroepen Huisartsgenees-kunde.

Abstracts, zowel voor posters als voor referaten, dienen vóór 15 februari te worden ingediend bij het NHG-bureau.

Tijdens de Referatendag zal, zoals gebruikelijk, de Jan van Es prijs worden uitgereikt aan de twee huisartsen-in-opleiding die de beste scripties over een huisartsgeneeskundig onderwerp hebben geschreven. Ook vindt de uitreiking plaats van de Seksuologieprijs 1999. Er is overigens een bescheiden budget beschikbaar om huisartsen te helpen bij het vergaren van literatuur of het opzetten van onderzoek op het terrein van de seksuologie.

Voor nadere informatie over bovenstaande kunt u contact opnemen met het NHG-bureau, Jolanda Bladt, tel. 030-288.17.00. Met vragen over de Seksuologieprijs kunt u ook contact opnemen met dr. Jan Moors, tel. 073-5213456; fax: 073-5220171; e-mail: janmoors@knmg.nl

© copyright NHG 1998

Deel: ' NHG-UHI-Referatendag 1999 '
Lees ook