Nederlands Huisartsen Genootschap


NHG-website volledig geactualiseerd en herzien!

NHG-nieuwsbericht van 28-01-1999.

De informatie op de NHG-website is volledig herzien. Naast de bekende rubrieken 'Nieuws' en treft u nu rubrieken aan die overeenkomen met de NHG-afdelingen. Er zijn aparte rubrieken in het leven geroepen voor Standaardenontwikkeling, Deskundigheidsbevordering, en Praktijkvoering & Preventie. Daarnaast is er ook nog een rubriek 'Algemeen' waarin u ondermeer bestuursinformatie, informatie over H&W en een aanmeldingsformulier kunt vinden. De informatie binnen de rubrieken is steeds op gelijke wijze opgebouwd. Zo geeft elke afdeling een korte inleiding over haar activiteiten en is er per afdeling een overzicht van de lopende activiteiten en contactpersonen. Naast de hoofdrubrieken die u steeds bovenin de balk vindt, zijn er ook een aantal rubrieken die u alleen via onze homepage kunt bereiken. Het gaat daarbij om informatie over het NHG-Congres 1999, de Referatendag en de NHG-Patiëntenfolders. Vanzelfsprekend blijft het mogelijk producten elektronisch te bestellen. Ook dit productoverzicht bereikt u door linksboven op de homepage 'producten' aan te klikken.

Op diverse plaatsen kunt u ons, via doorklikken, een e-mail sturen. Bovendien is alle informatie nu up-to-date! Het is de bedoeling de website minimaal een keer per maand te actualiseren.

© copyright NHG 1999

Deel: ' NHG-website volledig geactualiseerd en herzien '
Lees ook