Nederlands Huisartsen Genootschap


Proef met DKB-pakketten op cd-rom

NHG-nieuwsbericht van 28-01-1999.

De NHG-Afdeling Deskundigheidsbevordering heeft, bij wijze van proef, twintig (van de ruim vijftig) DKB-pakketten op cd-rom gezet. DKB-pakketten zijn onderwijspakketten die veel worden gebruikt bij de nascholing en onderlinge toetsing van huisartsen. Om de pakketten te digitaliseren is gebruik gemaakt van het softwarepakket Adobe Acrobat. Een van de voordelen van het gebruik van een cd-rom is dat de DKB-pakketten en DPA-pakketten (deskundigheidsbevorderingsmateriaal voor praktijkassistenten) met gemak op één cd-rom passen. (Nu nemen twintig pakketten ongeveer een meter boekenkastruimte in beslag!) Daarbij is er op diezelfde cd-rom dan ook nog ruimte voor ander onderwijsmateriaal, zoals informatie over achtergronden en uitvoering van nascholingsactiviteiten De cd-rom is verspreid onder tachtig huisartsen. Bij hen wordt - door middel van een enquêteformulier - nagegaan of verspreiding per cd-rom de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de pakketten ten goede komt. Als de proef slaagt, zal de cd-rom verder worden vervolmaakt en in grotere oplage worden 'gebrand' en verspreid.

Voor vragen over de cd-rom kunt u terecht bij Frans Dekker, huisarts-staflid van de NHG-Afdeling Deskundigheidsbevordering, tel. 030 - 2881700 of via e-mail: dkbmail@nhg.knmg.nl

NB Het is momenteel helaas niet mogelijk om een exemplaar van deze cd-rom op te vragen, aangezien het hier om een pilotversie gaat.

© copyright NHG 1999

Deel: ' NHG zet als proef DKB-pakketten op cd-rom '
Lees ook