Horses of the Dutch


---

NHS onderzoekt problemen rond Champion Gelderland

Het is gebleken dat Champion Gelderland B.V., dat het EK Springen 2001 organiseerde, in de problemen is geraakt. De NHS heeft als nationale paardensportorganisatie stappen ondernomen om de belangen van ruiters en officials, die bij het EK betrokken waren, te behartigen.

De NHS is in overleg met het Bestuur van de Stichting Beheer Champion Gelderland over de mogelijkheden om enkele nog uitstaande verplichtingen tegenover de ruiters en officials voortvloeiend uit het EK van juli jl. over te nemen. Op basis van de FEI-reglementering neemt de NHS deze verplichtingen vooralsnog over. Naar de omvang van het bedrag wordt nader onderzoek gedaan.

De NHS heeft de Stichting Beheer Champion Gelderland verzocht om volledige inzage in de boeken van Champion Gelderland B.V. Dit onderzoek moet duidelijkheid brengen of en in hoeverre aan de NHS verstrekte zekerheden moeten en kunnen worden ingeroepen. De organisatie van het EK Springen 2001 is in 1999 door de Stichting Beheer Champion Gelderland aangevraagd en door de NHS voorgedragen aan de FEI. De FEI heeft deze voordracht gehonoreerd.

De NHS doet al het mogelijke om snel inzicht voor alle betrokkenen te verkrijgen en het internationale concours hippique in Arnhem voor de paardensport te behouden.

---

©1999 Horses of the Dutch - All rights reserved read our Disclaimer

Deel: ' NHS onderzoekt problemen rond Champion Gelderland '
Lees ook