Logo

Nieuwsbericht

De Nationale Investeringsbank plaatst portefeuille luchtvaartfinancieringen (8 februari 1999)

Op 5 februari jl. heeft de Nationale Investeringsbank een deel van haar bestaande portefeuille luchtvaartfinancieringen in verhandelbare vorm in de markt geplaatst bij een aantal financiële partijen. Dit gebeurde via uitgifte van zogenaamde Floating Rate Credit Linked Notes. Dit kredietderivaat biedt beleggers de mogelijkheid te beleggen in het kredietrisico van een portefeuille luchtvaartfinancieringen zonder dat het juridische danwel economische eigendom van deze financieringen wordt overgedragen. Met de uitgifte van deze Floating Rate Credit Linked Notes is De Nationale Investeringsbank N.V. de eerste in de Nederlandse markt.

De Nationale Investeringsbank is vanaf het begin van de jaren tachtig actief op het terrein van luchtvaartfinancieringen. Sindsdien zijn financieringen verstrekt aan een groot aantal luchtvaartmaatschappijen in Europa, het Verre Oosten en Noord-Amerika. Hierbij is sprake van een grote diversiteit aan financieringsstructuren, uiteenlopend van rechtstreekse hypothecaire geldleningen tot securitisatie programma's en fiscale lease en off balance structuren.

De portefeuille Global Aircraft I is samengesteld uit senior loans direct danwel indirect (via leaseconstructies) verstrekt aan gerenommeerde Amerikaanse, Australische en Europese luchtvaartondernemingen. De portefeuille heeft een maximale omvang van circa NLG 140 miljoen, waarvan de bank ongeveer 20% op eigen boek zal houden. De portefeuille heeft een looptijd van 9 jaar (gemiddelde looptijd is 4,4 jaar).

Oprichting en plaatsing van Global Aircraft I past in het beleid van de Nationale Investeringsbank om (delen van) portefeuilles kredieten verhandelbaar te maken en aldus bij andere financiële instellingen onder te brengen. Hiermee speelt de bank in op de toenemende interesse van financiële instellingen om deel te nemen in dergelijke portefeuilles. Door bundeling en herstructurering van kredieten, die op de balans van de bank staan, worden verhandelbare portefeuilles bedrijfs- en andere kredieten gevormd, die qua looptijd en risicoprofiel kunnen worden afgestemd op de specifieke wensen van institutionele partijen. Eerder was de bank reeds actief met het effectiseren van portefeuilles woninghypotheken, bedrijfsobligaties en scheepvaartfinancieringen.

ruler ruler ruler Homepage Terug Top ruler ruler ruler

NIB logo

Deel: ' NIB plaatst portefeuille luchtvaartfinancieringen '
Lees ook