Logo

Nieuwsbericht

NIB verheugd over gestanddoening door ABP/PGGM; NIB bouwt activiteiten krachtig uit (12 mei 1999)

De raad van bestuur van de Nationale Investeringsbank (NIB) is verheugd over de aanmelding van 99.6% van de aandelen van de bank bij ABP-PGGM Capital Holdings N.V. en de aankondiging dat deze op basis daarvan het bod gestand doet.

De overname van de aandelen NIB door ABP en PGGM sluit uitstekend aan op de marktvisie van de bank op de lange termijn. Deze mogelijkheid tot samenwerking met ABP en PGGM stelt NIB in staat haar positie op verschillende terreinen aanmerkelijk te versterken. Hierdoor kan NIB nog beter inspelen op de toekomstige ontwikkelingen in de nationale en internationale financiële wereld.

De holding zal in eerste aanleg drie hoofdactiviteiten hebben: bankactiviteiten, participatie-activiteiten en asset management.

De bank streeft naar een krachtige uitbouw van de kapitaalmarkt- en corporate & institutional finance-activiteiten. Voorts werkt de bank aan een selectieve uitbouw van de kredietportefeuille en een uitbreiding van de 'warehouse'-activiteiten, waarbij financieringen tijdelijk worden aangehouden totdat doorplaatsing naar derden plaatsvindt. De bank zal haar op effectisering gerichte beleid en de intensieve samenwerking met institutionele beleggers voortzetten. Heel nadrukkelijk zal NIB ook met andere institutionele beleggers een nauwe samenwerking blijven nastreven. De bank behoudt haar eigen financiële en operationele verantwoordelijkheid. Ook het zorgvuldige kredietbeleid, het prudente beleid ten aanzien van het omgaan met marktrisico's en de hoge interne eisen ten aanzien van de eigen rentabiliteit en solvabiliteit blijven ongewijzigd.

Het beleid ten aanzien van participaties is gericht op een snelle uitbouw van deze activiteiten. De participatie-activiteiten van ABP, PGGM en NIB worden samengebracht onder de holding. Hierdoor ontstaat één van de grootste participatiemaatschappijen van Noordwest-Europa met een beheerd vermogen van circa NLG 5 miljard (EUR 2,3 miljard) bij de start. Over een aantal jaren zal het beheerd vermogen naar verwachting meer dan verdubbeld zijn. Het gaat hier om directe participaties in meestal niet-beursgenoteerde ondernemingen en deelnemingen in en co-investeringen met andere participatiemaatschappijen en private equity fondsen.

Onder asset management wordt op basis van mandaten van opdrachtgevers (waaronder ABP en PGGM) een aantal portefeuilles op gespecialiseerde terreinen samengebracht. Het gaat hierbij met name om portefeuilles woninghypotheken en bedrijfskredieten, gestructureerde financieringen en financieringen op het terrein van publiek-private samenwerking. In eerste instantie gaat deze activiteit van start met een beheerd vermogen van NLG 50 miljard (EUR 23 miljard).

NIB blijft een belangrijke uitvoerder van regelingen voor de Staat. Zij zal de uitvoering van bestaande contractuele regelingen en arrangementen, waaronder de Regeling Bijzondere Financiering, ten behoeve van de Staat op de huidige basis voortzetten. De Staat zal overeenkomstig eerdere afspraken gedurende vijf jaar zijn bestaande pakket preferente NIB-aandelen B behouden, dat een stemrecht vertegenwoordigt van circa 15%.

ruler ruler ruler Homepage Terug Top ruler ruler ruler

NIB logo

Deel: ' NIB verheugd over gestanddoening door ABP/PGGM '
Lees ook