NIBUD Persbericht


P E R S B E R I C H T

19 april 1999

NIBUD-AdviesProgramma, Nu op cd-rom

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft dit jaar opnieuw het NIBUD-AdviesProgramma uit. Het programma maakt onder andere inkomsten- en uitgavenplaatjes, berekent aanspraakmogelijkheden op subsidies, schuldregelingen en alimentatie. Het programma, bestemd voor professionals die in hun dagelijks werk te maken hebben met geldzaken van de consument, is vanaf dit jaar verkrijgbaar als cd-rom. Nieuw is de mogelijkheid om de aflossingscapaciteit conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen te berekenen. De omrekening van bruto naar netto inkomens is voor het eerst zichtbaar geworden. Toegevoegd in het NIBUD-AdviesProgramma is het meerjarenoverzicht waarmee een financieel toekomstscenario kan worden geschetst voor een individuele situatie.

Berekening aflossingscapaciteit conform de W.S.N.P. In het programma-onderdeel voor berekening van de aflossingscapaciteit voor schuldregelingen, is de mogelijkheid gecreëerd om te kiezen uit de drie verschillende percentages. Dit zijn de percentages van 5% of 10% conform de richtlijnen van de W.S.N.P. en het percentage van 6% conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Het onderdeel Aflossingscapaciteit van het NIBUD-AdviesProgramma is hiermee geschikt gemaakt voor alle mogelijke schuldbemiddelingstrajecten.

Geen black-box meer wat betreft bruto-netto trajecten Bij het omrekenen van bruto-inkomens naar netto inkomens is het voor het eerst zichtbaar, hoe deze berekening tot stand komt. In de vorige uitgaven bestond ook de mogelijkheid om bruot-netto trajecten De inzage in het traject geeft meer inzicht in de financiële gegevens van de cliënt.

Het meerjarenoverzicht
Met behulp van het meerjarenoverzicht kan een financieel toekomstplaatje worden gemaakt voor een cliënt. Het programma rekent uit wat veranderingen in leeftijd, inkomen of uitgaven voor (fiscale) consequenties hebben. Dit kan handig zijn in bijvoorbeeld de volgende situaties:


* een klant wil graag weten hoe het budget eruit ziet als hij zijn huis heeft afbetaald

* een klant wil eerder stoppen met werken
* een cliënt wil berekenen hoe het financiële plaatje eruit ziet als de kinderen uit huis zijn

* een cliënt wil zien hoe het budget eruit ziet als de schulden afbetaald zijn.

Alimentatie en begrotingen
Een vertrouwd onderdeel van het NIBUD-AdviesProgramma is de berekening van zowel kinderalimentatie als partneralimentatie. Aan de hand van Tremanormen berekent het programma de draagkracht voor de alimentatieplichtige. Het programma stelt op basis hiervan de hoogte van de alimentatie of verhaal van bijstand vast.

Een ander vast onderdeel van het NIBUD-AdviesProgramma is Begroten. Met Begroten kan er een overzicht worden gemaakt van inkomsten en uitgaven voor een individuele situatie. Ter ondersteuning of ter vergelijking van de cijfers kan gebruik worden gemaakt van voorbeeldbedragen van vergelijkbare huishoudens.

Cd-rom
Het NIBUD-AdviesProgramma is dit jaar voor het eerst uitgegeven als cd-rom. Het programma is geschikt voor elke computer met Windows 95 of hoger. Het NIBUD-Adviesprogramma wordt standaard geleverd met het NIBUD BudgetHandboek en de Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale Zekerheid 1999, een uitgave van het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering en Kluwer. In juli ontvangen bestellers een up-date van de cd-rom, het NIBUD-Budgethandboek en een recent exemplaar van de Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale zekerheid.

Prijs en bestelwijze
Het NIBUD-AdviesProgramma 1999 kost ƒ 475,-. Het is ook mogelijk om een abonnement te nemen. Abonnementhouders krijgen na het eerste jaar ƒ 75,- korting op de dan geldende prijs. Op speciaal verzoek kan het AdviesProgramma geleverd worden als DOS-versie. Wie een eerste indruk wil krijgen van het programma kan voor ƒ 15,- een demonstratiediskette aanvragen.

Bestellingen kunnen telefonisch worden gedaan op telefoonnummer 030-2 306 711, per fax 030-2 306 716 of via het bestelformulier.


Deel: ' NIBUD-AdviesProgramma op cd-rom '
Lees ook