Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Niet alle regels jeugdhulpverlening goed nageleefd

Bij de jeugdhulpverlening worden niet alle regels goed nageleefd. De communicatie met ouders laat vaak te wensen over. Ook is er bij de betrokken partijen vaak onduidelijkheid over de indicatiestelling en het hulpverleningsplan Dit constateert de Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming in het jaarverslag over 2000.

Provinciaal bestuurders moeten de instellingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn beter aansturen. In een aantal provincies is dit overigens al verbeterd.

Er moet meer samenhang komen in toelating en begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMAs). AMAs moeten precies weten waar zij aan toe zijn. De Inspectie pleit ook voor deskundigheid bij de bureaus Jeugdzorg en voor speciale jeugdzorg voor AMAs met problemen.

De Inspectie heeft in 2000 bijna honderd klachten ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn: de manier waarop instellingen het klachtrecht toepassen, problemen bij plaatsing in justitiële jeugdinrichtingen, de rechtspositie van cliënten bij het bureau Jeugdzorg en de uitvoering van maatregelen op het gebied van kinderbescherming.

Deel: ' Niet alle regels jeugdhulpverlening goed nageleefd '
Lees ook